Ευρετήριο Βίντεο

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή

1.1 Αξονική τομογραφία καρδιάς 1.2 Ραδιοϊσοτοπικές μελέτες καρδιαγγειακής απεικόνισης 1.3 Ηχωκαρδιογραφία – Εισαγωγή 1.4 Μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Κεφάλαιο 2 Στεφανιαία νόσος

2.1 Αθηρωμάτωση – Χρόνια στεφανιαία νόσος 2.1 α Αξονική στεφανιογραφία για προεγχειρητικό έλεγχο πριν από μη καρδιοχειρουργική επέμβαση 2.1 β Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (Single photon emission tomography-SPECT) σε χρόνιο στεφανιαίο σύνδρομο 2.1 γ Βιωσιμότητα Μυοκαρδίου - Καρδιακή Ανεπάρκεια - Λειτουργική Αποκατάσταση 2.2 Οξέα ισχαιμικά σύνδρομα – STEMI 2.2α Απεικόνιση στη Στεφανιαία νόσο – οξέα ισχαιμικά σύνδρομα 2.2β Οξέα ισχαιμικά σύνδρομα

Κεφάλαιο 3 Καρδιακή Ανεπάρκεια

3.1 De Novo Καρδιακή Ανεπάρκεια ( Παρουσίαση περιστατικού ) 3.2 Ηχωκαρδιογραφία στην Καρδιακή Ανεπάρκεια

Κεφάλαιο 4 Πνευμονική υπέρταση

4.1 Πνευμονική υπέρταση

Κεφάλαιο 5 Καρδιο-ογκολογία

5.1 Καρδιο-ογκολογική Απεικόνιση 5.2 Περιστατικό Καρδιο-ογκολογίας

Κεφάλαιο 6 Μυοκαρδιοπάθειες

6.1 Καρδιακή Αμυλοείδωση

Κεφάλαιο 7 Μυοκαρδίτιδα

7.1 Μυοκαρδίτιδα Long COVID 7.2 Περιστατικό Μυοκαρδίτιδας ( Οξεία Μυοκαρδίτιδα )

Κεφάλαιο 8 Βαλβιδοπάθειες

8.1 Παθήσεις Αορτικής Βαλβίδας 8.1α Στένωση Αορτής 8.1β – Στένωση Αορτής 8.2 Παθήσεις Μιτροειδούς Περιστατικό

8.3 Παθήσεις τριγλώχινας

8.3α Μορφολογία βαλβίδας και αίτια δυσλειτουργίας δεξιάς κοιλίας σε σοβαρή ανεπάρκεια τριγλώχινας 8.3β Torrential TR

8.4 Πολυβαλβιδοπάθειες

8.5 Προσθετικές Βαλβίδες

Κεφάλαιο 9 Ενδοκαρδίτιδα

9.1 Ενδοκαρδίτιδα 9.2 Περιστατικά Ενδοκαρδίτιδας 9.3 Περιστατικά με ενδοκαρδίτιδα

Κεφάλαιο 10 Παθήσεις Αορτής – Πνευμονικών δομών

Ασθενής με οξύ αορτικό σύνδρομο ( Παρουσίαση περιστατικού ) Τετραλογία Fallot με δεξιό αορτικό τόξο και στένωση ισθμού της αορτής

Κεφάλαιο 11 Παθήσεις Περικαρδίου

11.1 Συμπιεστική περικαρδίτιδα

Κεφάλαιο 12 Συγγενείς Καρδιοπάθειες

12.1 ASD case Prod Mohiaddin 12. 2 CoA case Prof Mohiaddin RBHT 12.3 CoA case in pregnancy Dr Rafiq RBHT 12.4 Fallot case 12.5 Unroofed Sinus 12.6 Eisenmenger case RBHT 12.7 Partial anomalous PV return

Κεφάλαιο 13 Αρρυθμίες

Κεφάλαιο 14 Διάφορες Παθολογικές Καταστάσεις – Συστηματικές νόσοι

14.1 Συστηματικό Νόσημα

Κεφάλαιο 15 Καρδιακές μάζες-Καρδιοεμβολική νόσος

15.1 Γιγάντιο μύξωμα αριστερού κόλπου 15.2 Θρόμβος δεξιού κόλπου 15.3 Καρδιοεμβολική Νόσος

Κεφάλαιο 16 Τυχαία εξωκαρδιακά ευρήματα

16.1 Εξωκαρδιακά Ευρήματα

Κεφάλαιο 17 Επεμβατική Καρδιολογία ( Διακαθετηριακές πράξεις – Διεγχειριτικές μελέτες )

17.1 Διακαθετηριακή Επιδιόρθωση Ανεπάρκειας Μιτροειδούς και Τριγλώχινας

Κεφάλαιο 18 Επείγουσα Καρδιολογία

18.1 Πνευμονική εμβολή 18.2 Απεικόνιση σε οξύ αορτικό σύνδρομο