Γιγάντιο μύξωμα αριστερού κόλπου

Μυτάς Δημήτρης, Καρδιολόγος – Διευθυντής ΕΣΥ, Εργαστήριο Υπερήχων Καρδιολογικού Τμήματος, Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής

Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καρδιολόγος – Επικουρικός Επιμελητής ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική, Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής

Κοσμά Λαμπρινή, Ακτινοδιαγνώστης – Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ

 

Τσιαντής Ιωάννης, Εξειδικευμένος Καρδιολόγος, Εργαστήριο Υπερήχων Καρδιολογικού Τμήματος, Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής

 

Παρουσίαση

Ασθενής, θήλυ 60 ετών, με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, προσέρχεται στο τακτικό καρδιολογικό ιατρείο λόγω αισθήματος παλμών και επεισοδίων ζάλης. Η φυσική εξέταση αποκάλυψε φύσημα στην εστία ακρόασης της μιτροειδούς με συστολικό και διαστολικό στοιχείο και παρουσία χαρακτηριστικού πρόσθετου πρώιμου διαστολικού ήχου. Η διαθωρακική ηχωκαρδιογραφική εξέταση ανέδειξε ένα ευμέγεθες, ευκίνητο λοβωτό μόρφωμα αριστερού κόλπου. Η έκφυση του ήταν από το μεσοκολπικό διάφραγμα και προέπυπτε δια της μιτροειδούς βαλβίδος εντός της αριστερής κοιλίας. Η υπόλοιπη μελέτη δεν ανέδειξε αξιόλογα παθολογικά ευρήματα. (videos Mytas_07 και Mytas_08)

Η διοισοφάγειος μελέτη (2D, 3D) που ακολούθησε επιβεβαίωσε τη μονήρη φύση του μορφώματος, με επιμήκηδιάσταση περί τα 9 εκατοστά, την μισχωτή έκφυση του από το μεσοκολπικό (περιοχή της fosa ovalis), την πολύλοβη και με πολλαπλά ιστικά ράκη υφή του. Η κίνηση του μορφώματος δίκην μαστιγίου, εντός των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων, περιόριζε το λειτουργικό διαστολικό στόμιο της μιτροειδούς καταλείποντας μια συνοδό μέτρια ανεπάρκεια αυτής. (videos Mytas_01, Mytas_04, Mytas_10 and figure Mytas_17).

Video 1

Video 4

Video 10

Εικόνα 17

Η μελέτη με υλικό ηχωαντίθεσης ανέδειξε μικρή σχετικά πρόσληψη ηχωσκιερού υλικού η οποία απέκλεισε την πιθανότητα θρόμβου. (video Mytas_09)

Video 9

θέση, το σημείο έκφυσης, τα χαρακτηριστικά του μορφώματος και η ηλικία της ασθενούς κατεύθυναν τη διαγνωστική μας σκέψη προς τη διάγνωση του μυξώματος. Όμως λόγω της φύσης της μάζας, η ασθενής υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία (full body scan CT). Η εξέταση δεν ανέδειξε άλλη πρωτοπαθή νεοπλασματική εστία και απέκλεισε εμβολικά επεισόδια στη συστηματική κυκλοφορία. Ο πλήρης βιοχημικός-αιματολογικός έλεγχος, ο έλεγχος καρκινικών αιματολογικών δεικτών, ο ενδοσκοπικός έλεγχος του πεπτικού συστήματος και ο γυναικολογικός έλεγχος της ασθενούς ήταν επίσης αρνητικά.
Η ασθενής οδηγήθηκε σε καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση όπου πραγματοποιήθηκε εξαίρεση του μορφώματος. Η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε την διάγνωση μας, αυτή του μυξώματος αριστερού κόλπου. Η ασθενής 6μήνες μετά, βρίσκεται υπό παρακολούθηση, χωρίς υποτροπή της νόσου, σε άριστη κλινική κατάσταση.

Συζήτηση


Αν και οι όγκοι της καρδιάς είναι εξαιρετικά σπάνιοι (0,02% σε σειρές βιοψιών)1, η ακριβής διάγνωση τους είναι καθοριστική για την έγκαιρη θεραπεία τους. Οι πρωτοπαθείς όγκοι είναι πολύ λιγότερο συχνοί σε σχέση με τους μεταστατικούς. Η μεγάλη πλειοψηφία (75%) των πρωτοπαθών όγκων είναι καλοήθεις (μυξώματα, θηλώδη ινοελαστώματα, ραβδομύωματα, φιμπρώματα, λιπώματα, παραγλοιώματα, αιμαγγειώματα), με πιο συχνά τα μυξώματα (>50%).2 Σχεδόν όλοι οι κακοήθεις πρωτοπαθείς όγκοι είναι σαρκώματα (95%), με κύριο εκπρόσωπο τα αγγειοσαρκώματα. Οι δευτεροπαθείς όγκοι εμφανίζονται στην καρδιά είτε λόγω διήθησης κατά συνέχεια ιστού (πνεύμονες, λεμφώματα μεσοθωρακίου, μαστός, ανώτερο πεπτικό), είτε λόγω αιματογενούς/ λεμφογενούς διασποράς (μελάνωμα, νεφροί, επινεφρίδια, ήπαρ, μήτρα).3
Τα μυξώματα έχουν βασικά χαρακτηριστικά τα οποία καθοδηγούν τη διαφορική διαγνωστική μας σκέψη. Η μέση ηλικία των ασθενών είναι τα 50 έτη (4η-7η δεκαετία της ζωής) και το 70% αυτών είναι γυναίκες. Σπάνια αποτελούν κλινική έκφραση του συνδρόμου Carney οπότε εμφανίζονται σε πολύ μικρότερες ηλικίες με πολλαπλά ή υποτροπιάζοντα μυξώματα.3,4 Εμφανίζονται συνήθως στον αριστερό κόλπο (86%) αλλά μπορούν να εντοπισθούν και στο δεξιό κόλπο (15-20%) και λιγότερο συχνά στις κοιλίες.3 Σε ποσοστό πάνω από 90% είναι μονήρη και η συνήθης θέση έκφυσης τους είναι στο μεσοκολπικό διάφραγμα κοντά στην περιοχή του ωοειδούς τρήματος. Είναι κινητά, μισχωτά και έχουν ετερογενή ηχωγένεια. Όταν είναι μεγάλα σε μέγεθος, προπίπτουν δια των κολποκοιλιακών βαλβίδων προκαλώντας λειτουργική στένωση ή ανεπάρκεια αυτών. Αρκετές φορές σχετίζονται με εμβολικά επεισόδια καθώς μπορεί να επικαλύπτονται από θρομβογενές υλικό ή να αποκολλώνται ιστικά ράκη από την επιφάνεια τους. Η ηχωκαρδιογραφική μελέτη με υλικό ηχωαντίθεσης που αξιολογεί την μικροαγγείωση μαζών-μορφωμάτων, αναδεικνύει μικρή ή καθόλου διάχυση των μικροφυσαλίδων εντός των μυξωμάτων (ή των άλλων καλοήθων όγκων). Αντιθέτως οι κακοήθεις όγκοι προσλαμβάνουν άφθονο υλικό ηχωαντίθεσης και οι θρόμβοι καθόλου.5
Τα συμπτώματα που προκαλούνται από τα μυξώματα περιλαμβάνουν τις μη ειδικές εκδηλώσεις (πυρέτιο, κακουχία, αρθραλγίες, Raynaud, εξανθήματα), τα εμβολικά επεισόδια και αυτά που προκύπτουν από τη μηχανική καρδιακή δυσλειτουργία λόγω στένωσης-απόφραξης βαλβίδων (δύσπνοια, αρρυθμίες, συγκοπή). Χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση παροξυσμικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από μια ιδιαίτερη θέση του σώματος. Η φυσική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει συστολικό ή διαστολικό φύσημα στην εστία ακρόασης της μιτροειδούς και το χαρακτηριστικό πρώιμο διαστολικό ήχο (tumor plop).3
Η ηχωκαρδιογραφία (διαθωρακική-διοισοφάγειος-αντίθεσης) αποτελεί το διαγνωστικό εργαλείο πρώτης γραμμής για την διαγνωστική προσπέλαση των καρδιακών όγκων. Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς με την υψηλή διακριτική ικανότητα ιστικής απεικόνισης που κατέχει, προσφέρει περαιτέρω βοήθεια στη διαφορική διάγνωση θρόμβου έναντι όγκου αλλά δίνει και επιπλέον στοιχεία για τους χαρακτήρες των όγκων. Η αξονική τομογραφία τέλος δύναται να αποκλείσει τα εμβολικά επεισόδια στη συστηματική ή την πνευμονική κυκλοφορία.5
Η μοναδική αποτελεσματική θεραπεία των μυξωμάτων είναι η χειρουργική τους εξαίρεση. Η πρόγνωση είναι εξαιρετική καθώς αναφέρεται μικρή περιεγχειρητική θνητότητα (περί το
1%) και ποσοστό υποτροπών περί το 1-5% (συνήθης αιτία η ατελής εκτομή).6 Για τις οικογενή ή τα πολλαπλά μυξώματα τα ποσοστά υποτροπών κυμαίνονται στα 12-22%.7 Ως εκ τούτου, απαιτείται συχνό follow-up των ασθενών και αξιολόγηση των συγγενών πρώτου βαθμού.3

Βιβλιογραφία


1. Reynen K. Frequency of primary tumors of the heart. Am J Cardiol 77:107, 1996
2. Virmani R, Burke A, Farb A, Atkinson JB: Cardiovascular Pathology. Major problems in pathology. Vol. 40. Philadelphia. WB Saunders, 2001
3. Sabatine MS, Collucci WS, Schoen FJ. Primary tumors of the heart. In: Braunwald E, editor. Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2005. P 1741-1755
4. Shapiro LM. Cardiac tumours: diagnosis and management. Heart. 2001;85(2):218–22
5. Palaskas N, Thompson K, Gladish G et all. Curr Treat Options Cardiovasc Med; 20(4):29, 2018
6. Schaff HV, Mullany CJ: Surgery for cardiac myxomas. Semin Thorac Cardiovasc Surg 12:77-88, 2000
7. Stratakis CA, Kirschner LS, Carney JA: Clinical and molecular features of the Carney complex: diagnostic criteria and recommendations for patient evaluation. J Clin Endocrinol Metab 86: 4041-4046, 2001