Σεμινάρια ALS (advanced life support – προχωρημένη υποστήριξη της ζωής), γίνονται ανα 2μηνο στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΚΕ από ERC πιστοποιημένους και έμπειρους εκπαιδευτές της Ομάδας Εργασίας ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης) και Εντατικής Θεραπείας, σε συνεργασία/ πιστοποίηση με το ERC (Εuropean Resuscitation Council -ευρωπαϊκό συμβούλιο αναζωογόνησης), μετά από επίσημη συμφωνία/ εκπαιδευτικό συμβόλαιο.

Απευθύνονται σε ιατρούς (κυρίως καρδιολόγους αλλά και όλων των ειδικοτήτων), ειδικούς και ειδικευόμενους, αγροτικούς ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες ΕΚΑΒ και γενικά στο σύνολο των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με Επείγοντα (μη τραυματικά) Περιστατικά.

Το πιστοποιητικό, που λαμβάνεται κατόπιν πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων στο τέλος του διημέρου, έχει πανευρωπαϊκή ισχύ, αποτελεί προ-απαιτούμενο για τη στελέχωση νοσοκομειακής ομάδας Καρδιακής Ανακοπής στην Ελλάδα (ΦΕΚ Β219/22.2.2007) και προ-απαιτούμενο για την έναρξη ειδικότητας ή/και κατάληψη θέσης σε νοσοκομείο σε λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης σύμφωνα στην ΥΑ  Γ5α/59676 – ΦΕΚ Β 4131/22.12.2016:, άρθρο 7, προβλέπεται σαφώς για κλινικές δοκιμές φάσης Ι: “…τόσο ο κύριος ερευνητής όσο και τα μέλη της ερευνητικής του ομάδας που κατέχουν άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαίδευση σε Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (Advanced Life Support – ALS)….”

Το σεμινάριο περιλαμβάνει κυρίως πρακτική άσκηση σε προσομοίωση σεναρίων Καρδιακής Ανακοπής (cardiac arrest simulation – CASTeach), αφού προηγηθεί αρχικά επίδειξη ενός σεναρίου (video) από την εκπαιδευτική ομάδα (CAS Demo)

Να σημειωθεί ότι η ΕΚΕ – σε συνεργασία με το ERC – οργανώνει εκτός από ALS και σεμινάρια ILS (immediate life support – άμεση υποστήριξη της ζωής), κυρίως για νοσηλευτές και σεμινάρια ενδο- και εξω-νοσοκομειακού BLS (basic life support – βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή) για νοσηλευτές και ευρύ κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με info@hcs.gr (Γραμματεία ΕΚΕ) & glatsios@gmail.com (Γ. Λάτσιος – οργάνωση σεμιναρίων ERC)

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Σεμινάρια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης