Σεμινάρια ALS (advanced life support – προχωρημένη υποστήριξη της ζωής), γίνονται ανα 2μηνο στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΚΕ από ERC πιστοποιημένους και έμπειρους εκπαιδευτές της Ομάδας Εργασίας ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης) και Εντατικής Θεραπείας, σε συνεργασία/ πιστοποίηση με το ERC (European Resuscitation Council -ευρωπαϊκό συμβούλιο αναζωογόνησης), μετά από επίσημη συμφωνία/ εκπαιδευτικό συμβόλαιο.Απευθύνονται σε ιατρούς (κυρίως καρδιολόγους αλλά και όλων των ειδικοτήτων), ειδικούς και ειδικευόμενους, αγροτικούς ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες ΕΚΑΒ και γενικά στο σύνολο των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με Επείγοντα (μη τραυματικά) Περιστατικά. Το πιστοποιητικό, που λαμβάνεται κατόπιν πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων στο τέλος του διημέρου, έχει πανευρωπαϊκή ισχύ, αποτελεί προ-απαιτούμενο για τη στελέχωση νοσοκομειακής ομάδας Καρδιακής Ανακοπής στην Ελλάδα ΦΕΚ Β219/22.2.2007 και προ-απαιτούμενο για την έναρξη ειδικότητας ή/και κατάληψη θέσης σε νοσοκομείο σε λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης σύμφωνα στην ΥΑ  Γ5α/59676 –ΦΕΚ Β4131/22.12.2016 απαιτείται για ιατρούς που εμπλέκονται σε κλινικές δοκιμές φάσης Ι. Το σεμινάριο περιλαμβάνει κυρίως πρακτική άσκηση σε προσομοίωση σεναρίων Καρδιακής Ανακοπής (cardiac arrest simulation – CASTeach), αφού προηγηθεί αρχικά επίδειξη ενός σεναρίου (video – https://youtu.be/lDT8PywDgOI) από την εκπαιδευτική ομάδα (CAS Demo)

Επίσης η ΕΚΕ – σε συνεργασία με το ERC – οργανώνει εκτός από ALS και σεμινάρια ILS (immediate life support – άμεση υποστήριξη της ζωής), για επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα στην ΥΑ  Γ1δ/Γ.Π.οικ.2917 ΦΕΚ Β3103/24.6.2024 είναι βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση καταστολής με Ν2Ο από τον οδοντίατρο. 

Επίσης η ΕΚΕ – σε συνεργασία με το ERC – οργανώνει σεμινάρια ενδο- και εξω-νοσοκομειακού BLS (basic life support – βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή) για νοσηλευτές, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας και ευρύ κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

info@hcs.gr (Γραμματεία ΕΚΕ) & 

– glatsios@gmail.com (Γεώργιος Λάτσιος – ERC Course Organizer – ΕΚΕ Υπευθυνος Εκπαιδευσης ΚΑΡΠΑ)

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Σεμινάρια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης