Βίντεο 1, 2 και 3: Κινούμενες εικόνες που αντιστοιχούν στον υπέρηχο καρδιάς του ασθενή στην εισαγωγή του στο νοσοκομείο με δύσπνοια από διημέρου. Πρόκειται για την παραστερνική επιμήκη τομή

(Βίντεο 1), την παραστερινική τομή κατά το βραχύ άξονα

(Βίντεο 2) και την τομή των τεσσάρων κοιλοτήτων

(Βίντεο 3). Η μελέτη ανέδειξε τη σημαντική μειωμένη συστολική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας, ομότιμα χωρίς τμηματικές διαταραχές της κινητικότητας (εκτιμώμενο κλάσμα εξώθησης <20%), διατηρώντας τις τελοδιαστολικές διαστάσεις (LVIDd= 59 mm) και το πάχος των τοιχωμάτων (IVS =11 mm, PW =11mm) στα ανώτερα φυσιολογικά όρια. Παρατηρείστε την εκφύλιση και των δύο γλωχίνων της μιτροειδούς βαλβίδας χωρίς εμφανή πρόπτωση στον αριστερό κόλπο επισημαίνοντας βέβαια ότι η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τον ασθενή σε ταχεία κολπική μαρμαρυγή.

Βίντεο 4, 5 και 6: Κινούμενες εικόνες που αντιστοιχούν στον υπέρηχο καρδιάς του ασθενή ένα μήνα μετά την ανάταξη της ΚΜ και τη διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού.

Πρόκειται για την παραστερνική επιμήκη τομή (Βίντεο 4), την παραστερινική τομή κατά το βραχύ άξονα

την παραστερινική τομή κατά το βραχύ άξονα (Βίντεο 5)

(Βίντεο 5.1 )

και την τομή των τεσσάρων κοιλοτήτων (Βίντεο 6).

Η μελέτη δείχνει την αποκατάσταση της συσπαστικότητας της αριστερής κοιλίας στο φυσιολογικό. Γίνεται πλέον εμφανές ότι οι γλωχίνες της μιτροειδούς όχι απλά είναι εκφυλισμένες αλλά και ότι προπίπτουν στον αριστερό κόλπο.
.

Βίντεο 7: Η τριδιάστατη απεικόνιση της μιτροειδούς βαλβίδας με τη βοήθεια του διοισοφαγείου υπερηχωκαρδιογραφήματος, δείχνει τη σημαντικού βαθμού εκφύλιση και των δύο γλωχίνων που προπίπτουν προς τον αριστερό κόλπο

Bίντεο 8,9,10: Επεισόδιο υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής 3 χρόνια που έχει ως αποτέλεσμα την αιφνίδια έκπτωση της συστολικής λειτουργίας με τα ίδια χαρακτηριστικά του πρώτου επεισοδίου, διατήρηση των τελοδιαστολικών διαστάσεων και του πάχους των τοιχωμάτων

Πρόκειται για την παραστερνική επιμήκη τομή (Βίντεο 8)

την παραστερινική τομή κατά το βραχύ άξονα (Βίντεο 9)

και την τομή των τεσσάρων κοιλοτήτων (Βίντεο 10).

Βίντεο 11,12: Τρίτο επεισόδιο υποτροπής στα πέντε έτη με τα ίδια χαρακτηριστικά με το πρώτο.

Πρόκειται για την παραστερνική επιμήκη τομή (Βίντεο 11)

Πρόκειται για την παραστερνική επιμήκη τομή (Βίντεο 11)

Πρόκειται για την παραστερνική επιμήκη τομή (Βίντεο 11)

και την τομή των τεσσάρων κοιλοτήτων (Βίντεο 12).