ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

Ιωάννης Παληός, MD, Ph.D. Καρδιολόγος, SCMR&EACVI CMR LEVEL 3 Διευθυντής τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς Metropolitan Hospital, Αθήνα

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ασθενής 21 ετών με ιστορικό πρόσφατης εμπύρετης λοίμωξης αναπνευστικού χωρίς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εμφανίζει επεισόδια οπισθοστερνικού άλγους. ΗΚΓ με ήπιες διαταραχές ST διαστήματος πλαγίου τοιχώματος και ασθενώς θετικές τιμές τροπονίνης και δεικτών φλεγμονής.

ΕΙΚΟΝΕΣ ECHO+CMR

1.Ηχωκαρδιογραφική μελέτη 2 διαστάσεων, επιμήκης τομή 3 κοιλοτήτων: Αριστερή κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων με φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων ήπια υποκινησία κατώτερο πλαγίου τοιχώματος και οριακή συνολική συσταλτικότητα

2.Ηχωκαρδιογραφική μελέτη 2 διαστάσεων, εγκάρσια τομή στη βάση της αριστερής κοιλίας: Αριστερή κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων με φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων ήπια υποκινησία κατώτερο πλαγίου τοιχώματος και οριακή συνολική συσταλτικότητα.

3.Ηχωκαρδιογραφική μελέτη 2 διαστάσεων, εγκάρσια τομή στη μεσότητα της αριστερής κοιλίας (επίπεδο θηλοειδών μυών): Αριστερή κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων με φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων ήπια υποκινησία κατώτερο πλαγίου τοιχώματος και οριακή συνολική συσταλτικότητα.

4.Ηχωκαρδιογραφική μελέτη 2 διαστάσεων, εγκάρσια τομή στην κορυφή της αριστερής κοιλίας: Αριστερή κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων με φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων ήπια υποκινησία κατώτερο πλαγίου τοιχώματος και οριακή συνολική συσταλτικότητα.

5.Ηχωκαρδιογραφική μελέτη 2 διαστάσεων, επιμήκης τομή 4 κοιλοτήτων: Αριστερή κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων με φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων ήπια υποκινησία κατώτερο πλαγίου τοιχώματος και οριακή συνολική συσταλτικότητα.

6.Ηχωκαρδιογραφική μελέτη. Έγχρωμη ακολουθία ροής, επιμήκης τομή 3 κοιλοτήτων: απουσία αξιόλογης βαλβιδοπάθειας μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδας.

7.Ηχωκαρδιογραφική μελέτη 2 διαστάσεων . Έγχρωμη ακολουθία ροής, επιμήκης τομή 4 κοιλοτήτων: απουσία αξιόλογης βαλβιδοπάθειας μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας.

8.Ηχωκαρδιογραφική μελέτη. Παλμική ακολουθία Dopppler (PW) διαμιτροειδικής ροής: φυσιολογική διαστολική λειτουργία, φυσιολογικές πιέσεις πλήρωσης αριστερής κοιλίας.

9. Ηχωκαρδιογραφική μελέτη. Ιστική απεικόνιση Doppler (TDI) βασικού πλαγίου τοιχώματος αριστερής κοιλίας: φυσιολογική διαστολική λειτουργία, φυσιολογικές πιέσεις πλήρωσης αριστερής κοιλίας.

10. Ηχωκαρδιογραφική μελέτη. Ιστική απεικόνιση Doppler (TDI) βασικού μεσοκοιλιακού διαφράγματος: φυσιολογική διαστολική λειτουργία, φυσιολογικές πιέσεις πλήρωσης αριστερής κοιλίας.

11. Ηχωκαρδιογραφική μελέτη παραμόρφωσης: επηρεασμένος δείκτης επιμήκους ιστικής παραμόρφωσης στο κατώτερο πλάγιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας (GLS<15)

12.Ηχωκαρδιογραφική απεικόνιση τριών διαστάσεων: οριακή συνολική συσταλτικότητα αριστερής κοιλίας με υπολογιζόμενο κλάσμα εξώθησης 52%.

13.Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία true fisp cine 2D, επιμήκης τομή 3 κοιλοτήτων : Αριστερή κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων με φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων ήπια υποκινησία κατώτερο πλαγίου τοιχώματος και οριακή συνολική συσταλτικότητα.

14. Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία true fisp cine 2D, εγκάρσια τομή στη μεσότητα της
αριστερής κοιλίας: Αριστερή κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων με φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων ήπια υποκινησία κατώτερο πλαγίου τοιχώματος και οριακή συνολική συσταλτικότητα.

15. Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία true fisp cine 2D, επιμήκης τομή 4 κοιλοτήτων : Αριστερή κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων με φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων ήπια υποκινησία κατώτερο πλαγίου τοιχώματος και οριακή συνολική συσταλτικότητα.

16.Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία ΤIRM 2D (τροποποιημένη T2 ακολουθία με καταστολή του σήματος του λίπους), επιμήκης τομή 3 κοιλοτήτων: παρουσία αυξημένης έντασης σήματος κατά τόπους ενδεικτική μυοκαρδιακού οιδήματος (signal intensity ratio 2).

17. Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία ΤIRM 2D (τροποποιημένη T2 ακολουθία με καταστολή του σήματος του λίπους), εγκάρσια τομή στη μεσότητα της αριστερής κοιλίας: παρουσία αυξημένης έντασης σήματος κατά τόπους ενδεικτική μυοκαρδιακού οιδήματος (signal intensity ratio 2).

18.Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία ΤIRM 2D (τροποποιημένη T2 ακολουθία με καταστολή του σήματος του λίπους), επιμήκης τομή 4 κοιλοτήτων: παρουσία αυξημένης έντασης σήματος κατά τόπους ενδεικτική μυοκαρδιακού οιδήματος (signal intensity ratio 2).

19.Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία free breathing perfusion study 2D, επιμήκης τομή 4 κοιλοτήτων : φυσιολογική μυοκαρδιακή αιμάτωση αριστερής κοιλίας

20. Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία free breathing perfusion study 2D, εγκάρσια τομή στη μεσότητα της αριστερής κοιλίας: φυσιολογική μυοκαρδιακή αιμάτωση αριστερής κοιλίας

21. Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία delayed enhancement PSIR 2D, εγκάρσια τομή στη βάση της αριστερής κοιλίας: σημαντική υποεπικαρδιακή πρόσληψη σκιαγραφικού σε πάχος τοιχώματος έως 50% στο βασικό κατώτερο και βασικό κατώτερο πλάγιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας (λευκή περιοχή) και σύστοιχα από το αντίστοιχο περικάρδιο.

22. Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία delayed enhancement PSIR 2D, εγκάρσια τομή στη μεσότητα της αριστερής κοιλίας: σημαντική υποεπικαρδιακή πρόσληψη σκιαγραφικού σε πάχος τοιχώματος έως 30% στο μέσο κατώτερο και μέσο κατώτερο πλάγιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας (λευκή περιοχή) και σύστοιχα από το αντίστοιχο περικάρδιο.

23. Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία delayed enhancement PSIR 2D, εγκάρσια τομή στην κορυφή της αριστερής κοιλίας: σημαντική υποεπικαρδιακή πρόσληψη σκιαγραφικού σε πάχος τοιχώματος έως 30% στο κορυφαίο πλάγιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας (λευκή περιοχή) και σύστοιχα από το αντίστοιχο περικάρδιο.

24. Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθία delayed enhancement PSIR 2D, επιμήκης τομή 3 κοιλοτήτων: σημαντική υποεπικαρδιακή πρόσληψη σκιαγραφικού σε πάχος τοιχώματος έως 50% στο βασικό και μέσο κατώτερο πλάγιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας (λευκή περιοχή) και σύστοιχα από το αντίστοιχο περικάρδιο.

25. Συμπληρωματική εικόνα: Μαγνητικός τομογράφος 1.5Τ, ακολουθίες Τ1 και Τ2 mapping χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού (native) καθώς και εξωκυττάριου όγκου (extra cellular volume – ECV) στο φυσιολογικό μυοκάρδιο και σε περίπτωση οξείας μυοκαρδίτιδας. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές που αφορούν το προσβεβλημένο από οξεία μυοκαρδίτιδα μυοκαρδιακό τοίχωμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση το κατώτερο πλάγιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας υποεπικαρδιακά) είναι σημαντικά αυξημένες όπως φαίνεται στις εικόνες.
Στον ασθενή δόθηκαν οδηγίες για φαρμακευτική αγωγή και προγραμματισμένο επανέλεγχο.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ


O όρος οξεία μυοκαρδίτιδα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη φλεγμονώδη προσβολή του μυοκαρδίου από διάφορα αίτια όπως είναι λοιμώδεις παράγοντες (ιοί, βακτήρια, κα) συστηματικά νοσήματα (ρευματικά νοσήματα, HIV, σαρκοείδωση, κα), φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, κα) και τοξικούς παράγοντες (τοξίνες, αλκοόλ, βαρέα μέταλλα, κα). Ειδικότερα ιογενείς παράγοντες όπως αδενοιοί, εντεροιοί, ο ιός Epstein-Barr, οι ιοί της γρίπης και πρόσφατα η προσβολή από SARS-COVID-19 αποτελούν τα συχνότερα αίτια οξείας μυοκαρδίτιδας. Η συμπτωματολογία της οξείας μυοκαρδίτιδας μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες καταστάσεις: Oξύ θωρακικό άλγος 1-4 εβδομάδες μετά από λοίμωξη αναπνευστικού ή λοίμωξη πεπτικού. ΗΚΓ αλλοιώσεις με διαταραχές του ST/Τ διαστήματος ή αναστροφή του επάρματος Τ. Τμηματικές διαταραχές κινητικότητας στην ηχωκαρδιογραφική μελέτη ή τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς με ή και χωρίς επηρεασμένη τη συνολική συστολική λειτουργία. Αυξημένα ή και φυσιολογικά επίπεδα μυοκαρδιακής τροπονίνης. Επιδείνωση προυπάρχουσας καρδιακής ανεπάρκειας ή νεοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια. Δύσπνοια, προκάρδια δυσφορία, αρρυθμίες, αίσθημα παλμών ή/και διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

Επί κλινικής υποψίας οξείας μυοκαρδίτιδας τα διαγνωστικά κριτήρια περιλαμβάνουν:

Α. Κλινική εικόνα: οξύς θωρακικός πόνος πρόσφατης έναρξης ή επιδείνωση δύσπνοιας ή εύκολης κόπωσης, αίσθημα παλμών, αρρυθμία, συγκοπή, αιφνίδιος καρδιακός θάνατος ή καρδιογενές shock.

Β. Διαγνωστικά κριτήρια: 1. ΗΚΓ αλλοιώσεις: πρωτοδιαγνωσθείσα ΗΚΓ αλλοίωση ή παθολογία στο Holter ρυθμού ή το τεστ κόπωσης όπως διαταραχή της κολποκοιλιακής αγωγής, νεοεμφάνιση αποκλεισμού σκέλους, διαταραχές ST/T διαστήματος, κοιλιακή ταχυκαρδία ή μαρμαρυγή, παύση φλεβοκόμβου, κολπική μαρμαρυγή, διαταραχή ενδοκοιλιαακής αγωγής, χαμηλά δυναμικά, παθολογικά επάρματα Q, συχνές έκτακτες συστολές. 2. Δείκτες μυοκαρδιακής βλάβης: αυξημένη τροπονίνη Ι, τροπονίνη Τ. 3. Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες στην καρδιακή απεικόνιση (ηχωκαρδιογραφία, μαγνητική τομογραφία καρδιάς): νέα δομική ή λειτουργική ανωμαλία της δεξιάς ή της αριστερής κοιλίας όπως τμηματικές διαταραχές κινητικότητας, η διάχυτη συστολική ανωμαλία με η χωρίς διάταση των καρδιακών κοιλοτήτων, με ή χωρίς αυξημένο πάχος τοιχώματος, με ή χωρίς περικαρδιακή συλλογή, με ή χωρίς θρόμβο. Διαταραχή μυοκαρδιακού ιστού στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς: οίδημα, καθυστερημέη πρόσληψη γαδολινίου.

Πιθανή μυοκαρδίτιδα υπάρχει επί παρουσίας ≥1 κλινικών συμπτωμάτων και ≥1 διαγνωστικών κριτηρίων από διαφορετική κατηγορία επί απουσίας αγγειογραφικά σημαντικής στεφανιαίας νόσου. Η υποψία είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κριτηρίων που πληρούνται. Αν ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός ≥2 διαγνωστικά κριτήρια πρέπει να πληρούνται.

Τα ευρήματα της ηχωκαρδιογραφίας περιλαμβάνουν μεταβολές στις διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων, στο πάχος και στη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου, διαταραχή στο κλάσμα εξώθησης της αριστερής ή και της δεξιάς κοιλίας, τμηματικές διαταραχές κινητικότητας, διαστολική δυσλειτουργία, αυξημένες πιέσεις πλήρωσης, παθολογικές ιστικές ταχύτητες και παθολογικές τιμές στους δείκτες ιστικής παραμόρφωσης (GLS, global longitudinal strain). Απεικονίζεται ακόμη τυχόν περικαρδιακή συλλογή που συχνά συνυπάρχει και εκτιμάται η αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς (πίεση πνευμονικής, αναπνευστική διακύμανση κάτω κοίλης φλεβας, κτλ).

Αντίστοιχα τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς περιλαμβάνουν μεταβολές στις διαστάσεις και τους όγκους των καρδιακών κοιλοτήτων, στο πάχος και στη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου, διαταραχή στο κλάσμα εξώθησης της αριστερής ή και της δεξιάς κοιλίας, τμηματικές διαταραχές κινητικότητας, παθολογική ιστική απεικόνιση με ανάδειξη του μυοκαρδιακού οιδήματος στις Τ2 ακολουθίες, την παθολογία του μυοκαρδιακού ιστού στις ακολουθίες Τ1 και Τ2 mapping, τον αυξημένο εξωκυττάριο όγκο στις παθολογικές περιοχές του μυοκαρδίου και την αυξημένη πρόσληψη σκιαγραφικού παράγοντα γαδολινίου στις περιοχές όπου υπάρχει μυοκαρδιακή βλάβη, μυοκαρδιακή ίνωση ή μυοκαρδιακή ουλή είτε πρώιμα είτε όψιμα (EGE, early late gadolinium enhancement / LGE, late gadolinium enhancement). Απεικονίζονται τέλος μικρές οπίσθιες περικαρδιακές συλλογές που μπορεί να διαφύγουν στην ηχωκαρδιογραφική μελέτη και συχνά συνυπάρχουν στην οξεία μυοκαρδίτιδα.

Πέρα από την αρχική διάγνωση, τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας μπορεί να αποβούν χρήσιμα και για τον καθορισμό της πρόγνωσης των ασθενών με μυοκαρδίτιδα. Η παρουσία της μυοκαρδιακής βλάβης, της μυοκαρδιακής ίνωσης και της μυοκαρδιακής νέκρωσης καθώς και η έκταση που αυτή καταλαμβάνει έχει συσχετισθεί με δυσμενή πρόγνωση όπως και η αυξημένη πρόσληψη γαδολινίου σε συγκεκριμένα τοιχώματα της αριστερής κοιλίας (βασικό πρόσθιο διαφραγματικό έναντι του συνηθέστερα προσβαλόμενου βασικού κατώτερου πλαγίου). Τέλος η αύξηση του τελοδιαστολικού και τελοσυστολικού όγκου στην οξεία φάση, ακόμη και όταν το κλάσμα εξώθησης είναι διατηρημένο, αποτελεί ύποπτο εύρημα για δυσμενή αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας και πιθανή μελλοντική ανάπτυξη διατατικής μυοκαρδιοπάθειας.

KEY LEARNING POINTS


Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας και της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη διάγνωση και την παρακολούθηση των ασθενών με οξεία μυοκαρδίτιδα είναι εξαιρετικά σημαντικός. Με την ηχωκαρδιογραφία μελετώνται οι διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων, το πάχος και η συσταλτικότητα του μυοκαρδίου, το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας, οι τμηματικές διαταραχές κινητικότητας, η διαστολική λειτουργία, οι δείκτες ιστικής παραμόρφωσης και οι περικαρδιακές συλλογές. Με τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς εκτός των παραπάνω στοιχείων λαμβάνονται επιπλέον σημαντικές πληροφορίες για την παρουσία μυοκαρδιακού οιδήματος, την παθολογία του μυοκαρδιακού ιστού με τις νεώτερες τεχνικές χαρτογράφησης, τον αυξημένο εξωκυττάριο όγκο στις παθολογικές περιοχές και κυρίως την αυξημένη πρόσληψη σκιαγραφικού παράγοντα γαδολινίου στις περιοχές όπου υπάρχει μυοκαρδιακή βλάβη, μυοκαρδιακή ίνωση ή μυοκαρδιακή ουλή είτε πρώιμα είτε όψιμα (EGE, early late gadolinium enhancement / LGE, late gadolinium enhancement) που έχει σπουδαία διαγνωστική και προγνωστική αξία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ


1.Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Alida L. P. Caforio, Sabine Pankuweit, Eloisa Arbustini, Cristina Basso, Juan Gimeno-Blanes, Stephan B. Felix, Michael Fu, Tiina Heliö, Stephane Heymans, Roland Jahns,
Karin Klingel, Ales Linhart, Bernhard Maisch, William McKenna, Jens Mogensen, Yigal M. Pinto, Arsen Ristic, Heinz-Peter Schultheiss, Hubert Seggewiss, Luigi Tavazzi, Gaetano Thiene, Ali Yilmaz, Philippe Charron, Perry M. Elliott. European Heart Journal, Volume 34, Issue 33, 1 September 2013, Pages 2636–2648, https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht210
2.Diagnostic Accuracy of Cardiovascular Magnetic Resonance in Acute Myocarditis: A Systematic Review and Meta-Analysis.Christos P Kotanidis, Maria-Anna Bazmpani, Anna-Bettina Haidich, Charalambos Karvounis, Charalambos Antoniades, Theodoros D Karamitsos.JACC Cardiovasc Imaging.2018 Nov;11(11):1583-1590. doi: 10.1016/j.jcmg.2017.12.008.
3.The role of echocardiography in acute viral myocarditis. Matshela MR.Cardiovasc J Afr. 2019 Jul/Aug 23;30(4):239-244. doi: 10.5830/CVJA-2018-069. Epub 2019 Apr 11.
4.Speckle tracking echocardiography in acute myocarditis. Hsiao JF, Koshino Y, Bonnichsen CR, Yu Y, Miller FA Jr, Pellikka PA, Cooper LT Jr, Villarraga HR.Int J Cardiovasc Imaging. 2013 Feb;29(2):275-84. doi: 10.1007/s10554-012-0085-6.
5.Risk factors analysis of prognosis of adult acute severe myocarditis. Zhang Q, Zhao R.World J Clin Cases. 2020 Nov 26;8(22):5547-5554. doi: 10.12998/wjcc.v8.i22.5547
6.Cardiac MRI Evaluation of Myocarditis. Hahn L, Kligerman S.Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2019 Nov 16;21(11):69. doi: 10.1007/s11936-019-0757-9.
7.Use of the new Lake Louise Criteria improves CMR detection of atypical forms of acute myocarditis. Cundari G, Galea N, De Rubeis G, Frustaci A, Cilia F, Mancuso G, Marchitelli L, Catapano F, Carbone I, Catalano C, Francone M.Int J Cardiovasc Imaging. 2020 Nov 15. doi: 10.1007/s10554-020-02097-9.
8.Incremental value of quantitative CMR including parametric mapping for the diagnosis of acute myocarditis. Luetkens JA, Homsi R, Sprinkart AM, Doerner J, Dabir D, Kuetting DL, Block W, Andrié R, Stehning C, Fimmers R, Gieseke J, Thomas DK, Schild HH, Naehle CP.Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2016 Feb;17(2):154-61. doi: 10.1093/ehjci/jev246. Epub 2015 Oct 16
9.Diagnostic performance of cardiovascular magnetic resonance in patients with suspected acute myocarditis: comparison of different approaches. Abdel-Aty H, Boyé P, Zagrosek A, Wassmuth R, Kumar A, Messroghli D, Bock P, Dietz R, Friedrich MG, Schulz-Menger J.J Am Coll Cardiol. 2005 Jun 7;45(11):1815-22. doi: 10.1016/j.jacc.2004.11.069.
10.Diagnostic and prognostic value of cardiac magnetic resonance in acute myocarditis: a systematic review and meta-analysis. Blissett S, Chocron Y, Kovacina B, Afilalo J.Int J Cardiovasc
Imaging. 2019 Dec;35(12):2221-2229. doi: 10.1007/s10554-019-01674-x. Epub 2019 Aug 6.
11.Additional diagnostic value of CMR to the European Society of Cardiology (ESC) position statement criteria in a large clinical population of patients with suspected myocarditis. Biesbroek PS, Hirsch A, Zweerink A, van de Ven PM, Beek AM, Groenink M, Windhausen F, Planken RN, van Rossum AC, Nijveldt R.Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2018 Dec 1;19(12):1397-1407. doi: 10.1093/ehjci/jex308
12.Cardiovascular magnetic resonance in myocarditis: A JACC White Paper. Friedrich MG, Sechtem U, Schulz-Menger J, Holmvang G, Alakija P, Cooper LT, White JA, Abdel-Aty H, Gutberlet M, Prasad S, Aletras A, Laissy JP, Paterson I, Filipchuk NG, Kumar A, Pauschinger M, Liu P; International Consensus Group on Cardiovascular Magnetic Resonance in Myocarditis.J Am Coll Cardiol. 2009 Apr 28;53(17):1475-87. doi: 10.1016/j.jacc.2009.02.007.