Υποτροφίες Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 2025

Ο θεσμός των υποτροφιών που χορηγεί σε ετήσια βάση η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικών κλάδων και τεχνικών που σχετίζονται με την καρδιολογία και δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια σε νέους Καρδιολόγους (κάτω των 40 ετών) να μεταβούν στο εξωτερικό και να εκπαιδευθούν στον επιστημονικό κλάδο ή την τεχνική εκείνη, που κατά την κρίση του ΔΣ της ΕΚΕ χρειάζεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

Η Θεματολογία για τις υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού είναι:

 1. Structural Cardiology / Δομικές Καρδιοπάθειες
 2. Sports Cardiology
 3. MRI / STRESS MRI
 4. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 5. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
 6. ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
 7. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ / ADVANCED HEART FAILURE

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Βεβαίωση αποδοχής του κέντρου εκπαίδευσης
2. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
3. Τίτλος Ειδικότητας
4. Ερευνητικό ενδιαφέρον στο αντικείμενο εξειδίκευσης
5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
6. Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Στρατιωτικών Υποχρεώσεων (για άνδρες)
7. Βιογραφικό Σημείωμα
8. Συμπληρωμένη αίτηση υποτροφίας
9. Εκκαθαριστικό για το έτος 2023
10. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρηματοδότησης από άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό

11. Υποχρέωση δημοσίευσης στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας, από το αντικείμενο ενασχόλησης, και να αναγράφεται ότι ο ερευνητής χρηματοδοτήθηκε ως υπότροφος της ΕΚΕ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση υποτροφίας παρακαλώ κάντε κλικ στο σύνδεσμο: Αίτηση Υποτροφίας ΕΚΕ

Η αίτηση κατατίθεται διαδικτυακά στην ΕΚΕ (info@hcs.gr)

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 8/06/2024

 Προϋποθέσεις αξιολόγησης των υποτρόφων:

 • Κάτοχοι Καρδιολογικής Ειδικότητας
 • Ηλικία
 • κάτω των 40 ετών
 • Μέλη της ΕΚΕ
 • Προτεραιότητα δίδεται στους κατόχους του Ευρωπαϊκού Διπλώματος
 • Αποδοχή για μετεκπαίδευση από αναγνωρισμένο Κέντρο του εξωτερικού ή Κέντρο του εσωτερικού
 • Υποχρεωτική αποστολή προόδου από το Διευθυντή του Κέντρου ανά δίμηνο

Στην επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθεί η ενεργή συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΚΕ. Κατά της διάρκεια της υποτροφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να συμμετέχει ως συγγραφέας στην κατάθεση εργασιών στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο και στις εκδόσεις της ΕΚΕ (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση και Ηellenic Journal of Cardiology), καθώς και να έχει ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες των ειδικευομένων και νέων καρδιολόγων της ΕΚΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποτροφία παρέχεται για το χρονικό διάστημα από 1.1.2025-31.12.2025. Δεν έχει ισχύ για προγενέστερο ή μεταγενέστερο χρόνο. Για το λόγο αυτό πρέπει στην επιστολή αποδοχής από το Κέντρο εκπαίδευσης να αναγράφεται ο χρόνος έναρξης της Εκπαίδευσης.

 

Ο Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας

Καθ. Γ. Κοχιαδάκης             Σκ. Σιδερής

Υποτροφίες Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 2024

Ο θεσμός των υποτροφιών που χορηγεί σε ετήσια βάση η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικών κλάδων και τεχνικών που σχετίζονται με την καρδιολογία και δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια σε νέους Καρδιολόγους (κάτω των 40 ετών) να μεταβούν στο εξωτερικό και να εκπαιδευθούν στον επιστημονικό κλάδο ή την τεχνική εκείνη, που κατά την κρίση του ΔΣ της ΕΚΕ χρειάζεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

Η Θεματολογία για τις υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού είναι:

 1. Καρδιακή απεικόνιση
 2. Ηλεκτροφυσιολογία – Βηματοδότηση
 3. Επεμβατική καρδιολογία – Δομικές Καρδιοπάθειες
 4. Μυοκαρδιοπάθειες
 5. Προχωρημένη Καρδιακή ανεπάρκεια
 6. Προληπτική καρδιολογία και προαθλητικός έλεγχος
 7. Αρτηριακή Υπέρταση- Επεμβατική αντιμετώπιση
 8. Καρδιαγγειακή αποκατάσταση


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βεβαίωση αποδοχής του κέντρου εκπαίδευσης
2. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
3. Τίτλος Ειδικότητας
4. Ερευνητικό ενδιαφέρον στο αντικείμενο εξειδίκευσης
5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
6. Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Στρατιωτικών Υποχρεώσεων (για άνδρες)
7. Βιογραφικό Σημείωμα
8. Συμπληρωμένη αίτηση υποτροφίας
9. Εκκαθαριστικό για το έτος 2022
10. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρηματοδότησης από άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό

11. Υποχρέωση δημοσίευσης στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας, από το αντικείμενο ενασχόλησης, και να αναγράφεται ότι ο ερευνητής χρηματοδοτήθηκε ως υπότροφος της ΕΚΕ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση υποτροφίας παρακαλώ κάντε κλικ στο σύνδεσμο: Αίτηση Υποτροφίας ΕΚΕ

Η αίτηση κατατίθεται διαδικτυακά στην ΕΚΕ (info@hcs.gr)

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 16/06/2023

 Προϋποθέσεις αξιολόγησης των υποτρόφων:

 • Κάτοχοι Καρδιολογικής Ειδικότητας
 • Ηλικία
 • κάτω των 40 ετών
 • Μέλη της ΕΚΕ
 • Προτεραιότητα δίδεται στους κατόχους του Ευρωπαϊκού Διπλώματος
 • Αποδοχή για μετεκπαίδευση από αναγνωρισμένο Κέντρο του εξωτερικού ή Κέντρο του εσωτερικού
 • Υποχρεωτική αποστολή προόδου από το Διευθυντή του Κέντρου ανά δίμηνο

Στην επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθεί η ενεργή συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΚΕ. Κατά της διάρκεια της υποτροφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να συμμετέχει ως συγγραφέας στην κατάθεση εργασιών στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο και στις εκδόσεις της ΕΚΕ (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση και Ηellenic Journal of Cardiology), καθώς και να έχει ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες των ειδικευομένων και νέων καρδιολόγων της ΕΚΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποτροφία παρέχεται για το χρονικό διάστημα από 1.1.2024-31.12.2024. Δεν έχει ισχύ για προγενέστερο ή μεταγενέστερο χρόνο. Για το λόγο αυτό πρέπει στην επιστολή αποδοχής από το Κέντρο εκπαίδευσης να αναγράφεται ο χρόνος έναρξης της Εκπαίδευσης.

 

Ο Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας

Καθ. Γ. Κοχιαδάκης             Σκ. Σιδερής

Υποτροφίες Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 2023

Ο θεσμός των υποτροφιών που χορηγεί σε ετήσια βάση η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικών κλάδων και τεχνικών που σχετίζονται με την καρδιολογία και δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια σε νέους Καρδιολόγους (κάτω των 40 ετών) να μεταβούν στο εξωτερικό και να εκπαιδευθούν στον επιστημονικό κλάδο ή την τεχνική εκείνη, που κατά την κρίση του ΔΣ της ΕΚΕ χρειάζεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

Η Θεματολογία για τις υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού είναι:
1) Καρδιακή απεικόνιση
2) Ηλεκτροφυσιολογία
3) Επεμβατική καρδιολογία
4) Δομικές Μυοκαρδιοπάθειες
5) Διαδερμικές επεμβατικές τοποθετήσεις ενδοκαρδιακών συσκευών
6) Προχωρημένη Καρδιακή ανεπάρκεια
7) Προληπτική καρδιολογία και προαθλητικός έλεγχος


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βεβαίωση αποδοχής του κέντρου εκπαίδευσης
2. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
3. Τίτλος Ειδικότητας
4. Ερευνητικό ενδιαφέρον στο αντικείμενο εξειδίκευσης
5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
6. Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Στρατιωτικών Υποχρεώσεων
7. Βιογραφικό Σημείωμα
8. Συμπληρωμένη αίτηση υποτροφίας
9. Εκκαθαριστικό για το έτος 2021
10. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρηματοδότησης από άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό
11. Υποχρέωση δημοσίευσης στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας, από το αντικείμενο ενασχόλησης, και να αναγράφεται ότι ο ερευνητής χρηματοδοτήθηκε ως υπότροφος της ΕΚΕ.
Για να κατεβάσετε την αίτηση υποτροφίας παρακαλώ κάντε κλικ στο σύνδεσμο: Αίτηση Υποτροφίας ΕΚΕ
Η αίτηση κατατίθεται διαδικτυακά στην ΕΚΕ (info@hcs.gr)

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 10/06/2022

 Προϋποθέσεις αξιολόγησης των υποτρόφων:

 • Κάτοχοι Καρδιολογικής Ειδικότητας
 • Ηλικία
 • κάτω των 40 ετών
 • Μέλη της ΕΚΕ
 • Προτεραιότητα δίδεται στους κατόχους του Ευρωπαϊκού Διπλώματος
 • Αποδοχή για μετεκπαίδευση από αναγνωρισμένο Κέντρο του εξωτερικού ή Κέντρο του εσωτερικού
 • Υποχρεωτική αποστολή προόδου από το Διευθυντή του Κέντρου ανά δίμηνο

Στην επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθεί η ενεργή συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΚΕ.Κατά της διάρκεια της υποτροφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να συμμετέχει ως συγγραφέας στην κατάθεση εργασιών στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο και στις εκδόσεις της ΕΚΕ (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση και Ηellenic Journal of Cardiology), καθώς και να έχει ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες των ειδικευομένων και νέων καρδιολόγων της ΕΚΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποτροφία παρέχεται για το χρονικό διάστημα από 1.1.2023-31.12.2023. Δεν έχει ισχύ για προγενέστερο ή μεταγενέστερο χρόνο. Για το λόγο αυτό πρέπει στην επιστολή αποδοχής από το Κέντρο εκπαίδευσης να αναγράφεται ο χρόνος έναρξης της Εκπαίδευσης.

 

Ο Πρόεδρος        Ο Γραμματέας

   

Ι. Κανακάκης                           Κ. Τούτουζας

Υποτροφίες Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 2022

Ο θεσμός των υποτροφιών που χορηγεί σε ετήσια βάση η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικών κλάδων και τεχνικών που σχετίζονται με την καρδιολογία και δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια σε νέους Καρδιολόγους (κάτω των 40 ετών) να μεταβούν στο εξωτερικό και να εκπαιδευθούν στον επιστημονικό κλάδο ή την τεχνική εκείνη, που κατά την κρίση του ΔΣ της ΕΚΕ χρειάζεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

Η Θεματολογία για τις υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού είναι:
1) Καρδιακή απεικόνιση
2) Ηλεκτροφυσιολογία
3) Επεμβατική καρδιολογία
4) Δομικές Μυοκαρδιοπάθειες
5) Διαδερμικές επεμβατικές τοποθετήσεις ενδοκαρδιακών συσκευών
6) Προχωρημένη Καρδιακή ανεπάρκεια
7) Προληπτική καρδιολογία και προαθλητικός έλεγχος


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βεβαίωση αποδοχής του κέντρου εκπαίδευσης
2. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
3. Τίτλος Ειδικότητας
4. Ερευνητικό ενδιαφέρον στο αντικείμενο εξειδίκευσης
5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
6. Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Στρατιωτικών Υποχρεώσεων
7. Βιογραφικό Σημείωμα
8. Συμπληρωμένη αίτηση υποτροφίας
9. Εκκαθαριστικό για το έτος 2020 ή 2021
10. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρηματοδότησης από άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό
11. Υποχρέωση δημοσίευσης στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας, από το αντικείμενο ενασχόλησης, και να αναγράφεται ότι ο ερευνητής χρηματοδοτήθηκε ως υπότροφος της ΕΚΕ.
Για να κατεβάσετε την αίτηση υποτροφίας παρακαλώ κάντε κλικ στο σύνδεσμο: Αίτηση Υποτροφίας ΕΚΕ
Η αίτηση κατατίθεται διαδικτυακά στην ΕΚΕ (info@hcs.gr)

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 18/06/2021

 

Προϋποθέσεις αξιολόγησης των υποτρόφων:

 • Κάτοχοι Καρδιολογικής Ειδικότητας
 • Ηλικία
 • κάτω των 40 ετών
 • Μέλη της ΕΚΕ
 • Προτεραιότητα δίδεται στους κατόχους του Ευρωπαϊκού Διπλώματος
 • Αποδοχή για μετεκπαίδευση από αναγνωρισμένο Κέντρο του εξωτερικού ή Κέντρο του εσωτερικού
 • Υποχρεωτική αποστολή προόδου από το Διευθυντή του Κέντρου ανά δίμηνο

Στην επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθεί η ενεργή συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΚΕ.Κατά της διάρκεια της υποτροφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να συμμετέχει ως συγγραφέας στην κατάθεση εργασιών στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο και στις εκδόσεις της ΕΚΕ (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση και Ηellenic Journal of Cardiology), καθώς και να έχει ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες των ειδικευομένων και νέων καρδιολόγων της ΕΚΕ.

Ο Πρόεδρος        Ο Γραμματέας

     

Ι. Κανακάκης                           Κ. Τούτουζας

Ο θεσμός των υποτροφιών που χορηγεί σε ετήσια βάση η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικών κλάδων και τεχνικών που σχετίζονται με την καρδιολογία και δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια σε νέους Καρδιολόγους να μεταβούν στο εξωτερικό και να εκπαιδευθούν στον επιστημονικό κλάδο ή την τεχνική εκείνη, που κατά την κρίση του ΔΣ της ΕΚΕ χρειάζεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας αποφάσισε να δοθούν υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού για το 2021 διάρκειας 12 μηνών σε Νέους Έλληνες Καρδιολόγους έως 40 ετών. Η προτεινόμενη από το ΔΣ θεματολογία είναι:

Α. Γνωστικά αντικείμενα:

1. Καρδιαγγειακή απεικόνιση (MRI-CT)

2.  Ηλεκτροφυσιολογία (κατάλυση κοιλιακών ταχυκαρδιών, συσκευές σύγκλεισης αριστερού κολπικού ωτίου)

3. Προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια: Μεταμόσχευση καρδιάς, συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας  (LVAD, BiVAD, ECMO)

4. Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια: Κατευθυνόμενη θρομβεκτομή

5. Αθλητική καρδιολογία

6. Εξειδικευμένη και επεμβατική ηχωκαρδιογραφία (το υπερηχοκαρδιογράφημα μέσα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο (echo navigation) και για τον  ρόλο του στο 3D printing

7. Ψηφιακή Καρδιολογία

8. Καρδιογκολογία

9. Δομικές (structural) Καρδιοπάθειες

10. Επεμβατική Καρδιολογία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.      Βεβαίωση αποδοχής του κέντρου εκπαίδευσης

2.      Πτυχίο Ιατρικής Σχολής

3.      Τίτλος Ειδικότητας

4.      Πιστοποιητικό Γεννήσεως

5.      Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

6.      Βιογραφικό Σημείωμα

7.      Συμπληρωμένη αίτηση υποτροφίας

8.      Εκκαθαριστικό για το έτος 2019 ή 2020

9.      Να είναι Μέλος της ΕΚΕ

10.    Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρηματοδότησης από άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό

Για να κατεβάσετε την αίτηση υποτροφίας παρακαλώ κάντε κλικ στο σύνδεσμο: Αίτηση Υποτροφίας ΕΚΕ

Η αίτηση κατατίθεται διαδικτυακά στην ΕΚΕ (info@hcs.gr)

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 25/06/2020

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των υποτροφιών ξεκινά από 01/01/2021 και όχι νωρίτερα.

Προτεραιότητα δίδεται στους κατόχους του Ευρωπαϊκού Διπλώματος

Αποδοχή για μετεκπαίδευση από αναγνωρισμένο Κέντρο του εξωτερικού ή Κέντρο του εσωτερικού

Υποχρεωτική η αποστολή μηνιαίας προόδου από το Διευθυντή του Κέντρου

Στην επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθεί η ενεργή συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΚΕ.

Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να συμμετέχει ως συγγραφέας στην κατάθεση εργασιών στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο και στις εκδόσεις της ΕΚΕ (Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση και Ηellenic Journal of Cardiology), καθώς και να έχει ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες των ειδικευομένων και νέων καρδιολόγων της ΕΚΕ.

Υπότροφοι ΕΚΕ 2013-2019

Υποτροφίες