3500+

Μέλη

ΑΠΟ ΤΟ 1948

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Καρδιολογική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1948 και ανεγράφη στα βιβλία των επιστημονικών σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το έτος 1950. Αρχικά τα ιδρυτικά μέλη της ήταν 28, ενώ σήμερα έχει εγγεγραμμένους 3.500 περίπου καρδιολόγους με ειδικότητα.

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

Η προαγωγή

του κλάδου της καρδιολογίας και των συναφών κλάδων

Η οργάνωση

επιστημονικών συνεδρίων και διαλέξεων

Η επιδίωξη

αρίστων επιστημονικών και επαγγελματικών συνθηκών εργασίας για τα μέλη της

73

Έτη Λειτουργίας

14

Ομάδες Εργασίας

42

Συνέδρια

3500

Μέλη

Δ.Σ.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΚΕ διοικείται υπό εννιαμελούς διοικητικού συμβουλίου, το οποίο ανανεούται ανά διετία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας των μελών της και ασχολείται με επιστημονικά και διοικητικά θέματα.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Υποστηρικτές της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας