Διευθύντρια (Θέματα ΔΣ): Γ. Γιαννουλίδου geohcs@hcs.gr

Γραμματεία: Α. Ζαχαρούλη  info@hcs.gr

Καταγραφές: Ι. Μεταξά  imetaxa@hcs.gr

Οικονομικός τομέας: Γ. Γιαννουλίδου geohcs@hcs.gr, Α. Μωραϊτη  moraiti@hcs.gr

Τομέας επικοινωνίας/ Περιοδικό: Γ. Λιγνός lignos@hcs.gr

Μάρκετινγκ, Συνέδρια: Ε. Λέντζου elentzou@hcs.gr

Γραμματεία