ΙΣΤΟΡΙΑ

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Καρδιολογική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1948 και ανεγράφη στα βιβλία των επιστημονικών σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το έτος 1950. Αρχικά τα ιδρυτικά μέλη της ήταν 28, ενώ σήμερα έχει εγγεγραμμένους 3.500 περίπου καρδιολόγους με ειδικότητα.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) το 2017 γιόρτασε τα 70 χρόνια από την ίδρυση της.

Η πορεία της ΕΚΕ είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Καρδιολογίας στην Ελλάδα.
Ανασκοπώντας την ιστορία της ΕΚΕ παρατηρεί κανείς και τις εξελίξεις της Ελληνικής Καρδιολογίας διότι η ΕΚΕ αποτέλεσε πράγματι το επίσημο βήμα του ‘Ελληνα καρδιολόγου από την εμφάνιση της Καρδιολογίας σαν μία ανεξάρτητη ειδικότητα στα μέσα του 20ου αιώνα.

Η ΕΚΕ είναι ο συνδετικός κρίκος των καρδιολόγων και ενεθάρρυνε τις εκπαιδευτικές προσπάθειες για την επιμόρφωση των ιατρών καθώς και τις ερευνητικές δραστηριότητες.
Σήμερα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ομογενοποίηση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων Καρδιολόγων για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας, ενώ προσφέρει προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και διαβίου εκπαίδευσης των ειδικευμένων Καρδιολόγων της χώρας.

Ακολούθως καταγράφονται οι σημαντικότερες στιγμές της ΕΚΕ κατά την 70ετία της ύπαρξη της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΕ

Τα πρώτα βήματα

1930
1930

Πρώτοι ειδικοί 'Έλληνες καρδιολόγοι

Μετά το 1930 παρουσιάστηκαν οι πρώτοι ειδικοί 'Ελληνες καρδιολόγοι από το εξωτερικό, κυρίως από την Γερμανία και τη Γαλλία. Είναι οι πρώτοι καρδιολόγοι που επάνδρωσαν τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης ενώ ακόμα δεν είχε αναγνωριστεί η ειδικότητα της καρδιολογίας. Συνήθως οι καρδιολογικές κλινικές ήταν υπό τις διευθύνσεις παθολόγων και οι καρδιοπαθείς αντιμετωπίζονταν από τους μεταναστεύσαντες καρδιολόγους και παθολόγους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην καρδιολογία.

1948
1948

Ίδρυση ΕΚΕ

Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ωριμάσει πλέον η ιδέα μεταξύ της ιατρικής κοινότητας για την ανάπτυξη της καρδιολογίας ως ανεξάρτητης ειδικότητας. Το 1954 προστίθεται η καρδιολογία στις ιατρικές ειδικότητες και έτσι χορηγείται ο τίτλος του ειδικού καρδιολόγου. 'Ηδη είχαν εμφανιστεί στη χώρα μας περισσότεροι καρδιολόγοι και ο καθηγητής P. White έφερε το 1947 στην Ελλάδα με μια ομάδα Αμερικανών γιατρών, τον πρώτο ηλεκτρογράφο αμέσου γραφής. Το επόμενο βήμα ήταν η ίδρυση της ΕΚΕ, που έγινε με τους λιγοστούς σε αριθμό καρδιολόγους των Αθηνών που προσεκλήθησαν στο σπίτι του κ. Δημοσθένη Παπαπαναγιώτου. Η πρόσκληση ήταν για την 7η Δεκεμβρίου 1948 ημέρα Τρίτη στην οδό Ακαδημίας 4 για "γενικήν σύσκεψιν προς ανταλλαγήν γνωμών και φιλικών χαιρετισμών". Εκείνη την ημέρα προσήλθαν 29 καρδιολόγοι. Ο κ. Παπαναγιώτου ετόνισε ότι προσπάθησε να μην λησμονήσει κάποιον καρδιολόγο από την περιοχή των Αθηνών και έτσι πήρε τον λόγο. "Αγαπητοί συνάδελφοι, κατόπιν πολλών συζητήσεων με τους περισσοτέρους εξ υμών ενομίσαμεν ότι θα ήτο ήδη καιρός να προβώμεν ημείς εις τον σχηματισμόν της Καρδιολογικής Εταιρείας, χάριν εις την οποίαν να δυνάμεθα να ανταλλάσσωμεν τας γνώμας μας, βοηθούντες εις την πρόοδον της ειδικότητάς μας".

1951
1951

Πρώτο Καταστατικό

Στο πρώτο καταστατικό περιεγράφηκε το σήμα της εταιρείας καθώς και οι στόχοι της. Ο πρώτος πρόεδρος της ΕΚΕ ήταν ο Αλέξανδρος Πορτοκάλης η θητεία του οποίου διήρκησε 1 έτος. Το 1951 ιδρύθηκε το πρώτο αιμοδυναμικό εργαστήριο στη χώρα μας στο νοσοκομείο Νέας Ιωνίας. Ακολούθησε η δημιουργία άλλων αιμοδυναμικών εργαστηρίων στα μεγαλύτερα νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Το 1954 επί προεδρίας του Γεωργίου Μιχαηλίδη με το Ν.Δ. 3008 καθιερώνεται η Καρδιολογία ως ανεξάρτητη ειδικότητα.

1960
1960

Ιδιόκτητα Γραφεία

Το 1960 η ΕΚΕ αποκτά ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Σισίνη 17 επί προεδρίας του Αναστασίου Σαμαρά. Το έτος που σηματοδότησε την καρδιολογία στην Ελλάδα ήταν το 1958 με την έγκριση και προκήρυξη έδρας Καρδιολογικής Κλινικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εκλογή του Γεωργίου Μιχαηλίδη ως πρώτου καθηγητή Καρδιολογίας έγινε το 1961. Ο ίδιος διετέλεσε και ως Πρόεδρος του Ε' Ευρωπαϊκού συνεδρίου Καρδιολογίας.

1950-
1950-

Πρόεδροι της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Οι Καρδιολόγοι που διετέλεσαν Πρόεδροι της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας είναι οι κάτωθι:
Κωνσταντίνος Μαρούλης (1950-1951)
Παναγιωτης Βατσινέας (1952)
Νικόλαος Τσούχλος (1953)
Δημήτριος Παπαπαναγιώτου (1955-1956)
Γεράσιμος Δανηλάτος (1959)
Αναστάσιος Σαμαράς (1960 και 1965-1966)
Γεώργιος Μιχαηλίδης (1961-1962 και 1967-1968)
Χρήστος Αραβανής (1969-1970)
Φροίξος Κωστέας (1971-1972)
Ευτύχιος Βορίδης (1973-1974)
Σπυρίδων Μουλόπουλος (1975-1976)
Μελέτιος Παππάς (1977-1978)
Δημήτριος Αθανασιάδης (1979-1981)
Γεωργιος Πιπιλής (1982-1983)
Δημήτριος Αυγουστάκης (1984-1985)
Παύλος Τούτουζας (1986-1987)
Λάμπρος Ανθόπουλος (1988-1989)
Διονύσιος Κόκκινος (1990-1991)
Ιωάννης Γιαλάφος (1992-1993)
Απόστολος Ζαχαρούλης (1994-1995)
Ευάγγελος Παπαστεριάδης (1996-1997)
Χριστόδουλος Στεφανάδης (1998-1999)
Παναγιώτης Βάρδας (2000-2001)
Δημήτρης Σιδέρης (2002-2003)
Ιωάννης Λεκάκης (2004-2005)
Χαρίσιος Μπουντούλας (2006-2007)
Δημήτριος Κρεμαστινός (2007-2008)
Βλάσιος Πυργάκης (2009-2010)
Γεώργιος Παρχαρίδης (2011-2012)
Ιωάννης Καλλικάζαρος (2013-2014)
Στέφανος Φούσσας (2015-2016)
Κωνσταντίνος Τσιούφης (2017-2018)
Ιωάννης Γουδέβενος (2019-2020)
Ιωάννης-Γεώργιος Κανακάκης (2021-2022)

Ιστορία