Αυτός ο ιστότοπος είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς Επαγγελματιών Υγείας. Οι αναρτήσεις και οι παρουσιάσεις της παρούσας ιστοσελίδας είναι επιστημονικού περιεχομένου, που έχει διαμορφωθεί κατά την ανεξάρτητη επιστημονική κρίση των χρηστών, εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις τους και προορίζονται μόνο για μη προωθητικό επιστημονικό σκοπό. Τόσο η περιήγηση όσο και η πρόσβαση στις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον Ιστότοπο υποδηλώνουν ότι ο Χρήστης αποδέχεται όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη. Εάν δεν αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Ο χρήστης δεσμεύεται να κάνει υπεύθυνη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτήν. Η χρήση της υπόκειται επίσης στην ισχύουσα νομοθεσία και στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι χρήστες θα είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνουν σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, καθώς και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση της.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τακτικά μέλη της ΕΚΕ μπορούν να γίνουν μόνο ειδικευμένοι Καρδιολόγοι.

Για να γίνετε μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας θα πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα η παρακάτω «Αίτηση Νέου Μέλους», υπογεγραμμένη με πρωτότυπες υπογραφές από 2 μέλη της ΕΚΕ οι οποίοι σας συστήνουν, καθώς και το «Απογραφικό Δελτίο» με τα βιογραφικά σας στοιχεία.

Μπορούν να σταλούν με fax στο 210 7226 139 και με e-mail στο info@hcs.gr μαζί με το φωτοαντίγραφο της Ειδικότητος το οποίο σας έχει στείλει από την Νομαρχία.

Παρακαλούμε στο Απογραφικό Δελτίο να συμπληρώνετε το email σας και το τηλέφωνό σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Οι ειδικευόμενοι καρδιολογίας μπορούν να γραφτούν ως δόκιμα μέλη συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση, συνοδευόμενη από βεβαίωση του διευθυντή της Κλινικής στην οποία ειδικεύονται ή την βεβαίωση διορισμού τους. Τα εν λόγω έγγραφα θα αποστέλλονται με email στο evarvouni@hcs.gr . Κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων θα ενεργοποιείται και ο λογαριασμός τους για πλήρη πρόσβαση στον ιστότοπο της Εταιρείας.

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΟΚΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Η εγγραφή μου ως μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας με εντάσσει ισότιμα στην Πανελλήνια επιστημονική ένωση των Καρδιολόγων με δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικές διαιδικασίες και στη διαμόρφωση αποφάσεων που αφορούν στην παροχή εκπαίδευσης και στην προώθηση επαγγελματικών θεμάτων.

Με την εγγραφή μου θα αποτελώ μέλος μιας κοινότητας που ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα απο το 1948. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, από τις αρχαιότερες και πολυπληθέστερες ιατρικές εταιρείες, που αριθμεί περί τα 2700 μέλη καρδιολόγους και 700 μέλη νοσηλευτές. Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η προβολή και προώθηση της εκπαίδευσης, του επιστημονικού έργου και της έρευνας στον τομέα της Καρδιολογίας.

  1. Μπορώ να επιλέξω τη συμμετοχή μου σε δύο απο τις 14 πολυδύναμες Ομάδες Εργασίες  της Ε.Κ.Ε. ανάλογα με την υποειδικότητα ή τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα
  2. Διαμόρφωση με την ψήφο μου των Διοικητικών οργάνων της Εταιρείας
  3. Δυνατότητα συμμετοχής μου ως κριτής επιστημονικών εργασιών που αποστέλλονται για παρουσίαση στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο και τα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας της Ε.Κ.Ε.
  4. Δυνατότητα δράσης ως εκπαιδευτής  στα προγράμματα  ESCEL E-learning platform  για ειδικευόμενους καρδιολόγους  που έχουν ξεκινήσει αό το ακαδημαικό έτος 2016-2017 σε συνεργασία της Ε.Κ.Ε. με την European Society of Cardiology.
  5. Απόκτηση του βασικού επιπέδου μέλους της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας ESC member , που αποδίδεται σε όσους ειναι μέλη Καρδιολογικής Εταιρείας  (ESC National Cardiac Societies) μέλους της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας. 
  6. Πρόσβαση  σε πλήρη άρθρα από μεγάλη κατηγορία περιοδικών για τα οποία η Ε.Κ.Ε. έχει εξασφαλίσει δικαιώματα χρήσης. Ειδικότερα, θα εχω άμεση πρόσβαση στα περιοδικά: Europace ,  Heart, New England Journal of Medicine,  European Heart Journal – Cardiovascular Imaging,  JAMA (Journal of the American Medical Association) , American Journal of Cardiology,  Journal of the American College of Cardiology, Journal of the American Society of Echocardiography,  Lancet.
  7. Μου παρέχεται η υπηρεσία Document Delivery για το περιοδικόCirculation. Σε περίπτωση που αναζητώ κάποιο αρθρο από το περιοδικό Circulation, μπορω να αποστείλω σχετικό μήνυμα στο hjc@hcs.gr για να μου αποσταλεί ηλεκτρονικά. 
  8. Δυνατότητα να κάνω αίτηση για χρηματοδότηση έρευνας
  9. Άμεση ενημέρωση για τρέχοντα επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα με αποστολή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου των webnews της Ε.Κ.Ε.

Για να γίνετε μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας θα πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα η «Αίτηση Νέου Μέλους», υπογεγραμμένη με πρωτότυπες υπογραφές από 2 μέλη της ΕΚΕ οι οποίοι σας συστήνουν, καθώς και το «Απογραφικό Δελτίο» με τα βιογραφικά σας στοιχεία. Παρακαλούμε στο Απογραφικό Δελτίο να συμπληρώνετε το email σας και το τηλέφωνό σας.
Μπορούν να σταλούν με fax στο 210 7226 139 μαζί με το φωτοαντίγραφο της Ειδικότητος το οποίο σας έχει δοθεί από την Νομαρχία.

H ανανέωση της εγγραφής γίνεται με την πληρωμή της ετήσιας εισφοράς.

Οι συνδρομές των μελών είναι
•      ετήσια συνδρομή των Νέων Καρδιολόγων10€ για πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της ειδικότητας
•      ετήσια συνδρομή των Συνταξιούχων (ηλικίας άνω των 67 ετών): 15€
•      ετήσια συνδρομή των Τακτικών Μελών: 50€
Η ετήσια συνδρομή μπορεί να πληρωθεί είτε στα γραφεια της Εταιρείας είτε μεσω τραπέζης στους παρακάτω λογαριασμούς:

Στοιχεία τράπεζας Alpha Bank:
Αρ. Λογ.: 194-00-2002-000375
ΙΒΑΝ: GR85  0140 1940 1940 0200 2000 375
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΒΙC) :  CRBAGRAAXXX
ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK Κατάστημα Παγκρατίου (119)

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογ. : 5051 035005-651
IBAN: GR39 0172 0510 0050 5103 5005 651
SWIFT BIRBGRAA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πανεπιστημίου 16
Επ’ ονόματι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εγγραφή