meds for buy
 
top2-3
Επικοινωνία contactus English flag
top3-3
ΕΚΕ
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΑ ΔΟΜΗ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΕΑ ΔΟΜΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
WEB TV
WEBINARS
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΝΕΟΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
 
Κλινικά Θέματα
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Πρόληψη
Απεικονιστικές Μέθοδοι
Αρτηριακή Υπέρταση
Βαλβιδοπάθειες
Θρομβοεμβολική Νόσος
Aρρυθμίες
Στεφανιαία Νόσος
Μυοκαρδιοπάθειες
Καρδιακή Ανεπάρκεια
Ηχωκαρδιογραφία
Περισσότερα>>
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Αρτηριακή Υπέρταση: πόσο σημαντικό είναι να τη γνωρίζουμε;
Κολπική Μαρμαρυγή
Περισσότερα>>
 
ESC Κατευθυντήριες Οδηγίες
COMPENDIUM - ESC Συγκεντρωτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες 2010 - Πλήρως Μεταφρασμένες
Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και θεραπεία της Πνευμονικής Υπέρτασης
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010
Καρδιακή βηματοδότηση
Περισσότερα>>
Ιδιαίτεροι Σύνδεσμοι
 
Ειδικές Ανακοινώσεις
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
2 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - τελευταία ενημέρωση 05 Οκτωβρίου 2015
Περισσότερα>>
 
challenge
Herodotos
Επιστημονικά Επίκαιρα
Ο FDA εγκρίνει τη ροσουβαστατίνη για χρήση σε νέους ηλικίας 8-17 ετών με HeFH
Η AstraZeneca ανακοίνωσε ότι ο FDA ενέκρινε τη χρήση της ροσουβαστατίνης για τη...
Ο FDA ενέκρινε το dabigatran για την προφύλαξη της ΕΒΦΘ, ΠΕ, μετά από χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ισχίου
Boehringer Ingelheim ανακοίνωσε ότι ο FDA έχει εγκρίνει μια νέα ένδειξη για το dabigatran...
Νέα θεραπεία για την ΚΑ συσχετίστηκε με μείωση επανανοσηλείας σε διάστημα 30 ημερών
Μια νέα θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ) έδειξε ότι μειώνει την...
Ο FDA εγκρίνει το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης βηματοδότη
Η Medtronic ανακοίνωσε ότι έχει λάβει την έγκριση του FDA για ένα σύστημα...
Σημαντικά επιστημονικά επίκαιρα από το AHA 2015
SPRINT: Η επιθετική μείωση της ΑΠ συνδυάζεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου και...
Ο FDA Εγκρίνει το πρώτο αντόδοτο για τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά
Το Idarucizumab αντιστρέφει τα αντιπηκτικά αποτελέσματα του dabigatran. Ο FDA ενέκρινε...
Ο FDA εγκρίνει τη χρήση θεραπείας συνδυασμού για την PAH
Ο FDA έχει εγκρίνει τη χρήση ενός συνδυασμού ενός ανταγωνιστή των υποδοχέων...
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες επικεντρώνονται στη διαχείριση των ενηλίκων με υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
Το American College of Cardiology, η American Heart Association and η Heart Rhythm Society εκδώσαν κατευθυντήριες...
Η επιτροπή φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) χορηγεί θετική γνωμοδότηση για τον ειδικό παράγοντα αναστροφής του Pradaxa.
Η επιτροπή φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού...
Η ΚΜ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εγκεφαλικού επεισοδίου
Ενήλικες με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είχαν υψηλότερο κίνδυνο άνοιας από...
ESC Congress 2015
Οι μελέτες ODYSSEY αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της αναστολής του PCSK9,στην...
FDA εγκρίνει το alirocumab, ως την πρώτη ενέσιμη υπολιπιδαιμική θεραπεία
Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το alirocumab, έναν αναστολέα PCSK9 ως...
Ο FDA εγκρίνει νέα θεραπεία για την ΚΑ
Ο FDA ενέκρινε το πρώτο στην κατηγορία του συνδυασμό ανστολέα της...
Ο FDA προειδοποιεί για αύξηση του κινδύνου εμφράγματος του μυοκαρδίου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου με ΜΣΑΦ
Ο FDA ενισχύει την προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα του...
Ο FDA προειδοποιεί για σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες με τη συσκευή σύγκλεισης του ωτίου του αριστερού κόλπου
Ο FDA έχει εκδώσει μια ανακοίνωση προειδοποίησης ασφαλείας θανάτων και άλλων...
Idarucizumab: Πλήρης αναστροφή της αντιπηκτικής δράσης στους περισσότερους ασθενείς με σοβαρή αιμορραγία ή άμεση ανάγκη επείγουσας χειρουργικής επέμβασης
Το Idarucizumab αποκατέστησε την πηκτικη ικανότητα τους περισσότερους ασθενείς...
Ο συμβουλευτική επιτροπή του FDA έδωσε έγκριση στο evolocumab
Η συμβουλευτική επιτροπή για ενδοκρινολογικά και Μεταβολικά Φάρμακα του FDA...
Η συμβουλευτική επιτροπή του FDA πρότεινε την έγκριση για το alirocumab
Η συμβουλευτική επιτροπή για ενδοκρινολογικά και Μεταβολικά Φάρμακα του FDA...
Η IMPROVE-IT δημοσιεύεται: Η προσθήκη εζετιμίμπης στη σιμβαστατίνη μειώνει την LDL, και τα καρδιαγγειακά συμβάματα
Επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο ΑΗΑ και στο ACC , η προσθήκη...
Ο FDA έδωσε προτεραιότητα για τον έλεγχο αποδοχής του idarucizumab
Η εταιρεία Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc ανακοίνωσε ότι ο FDA έθεσε καθεστώς...
Περισσότερα>>
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
 
ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΥΔΑΤΙΔΑ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ Παρουσιάζουμε την... ΤΕΤΡΑΓΛΩΧΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ Η διάγνωση της...
 
Περισσότερα>>
Σημαντικά Πρόσφατα Άρθρα
Τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά μπορεί να μειώσουν το εγκεφαλικό επεισόδιο και τον κίνδυνο αιμορραγίας σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία Σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία, η χρήση των νέων από του στόματος αντιπηκτικών...
Το αντίδοτο του rivaroxaban έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις στο στάδιο 3 της μελέτης ANNEXA-R Το Andexanet άλφα, ένας νέος παράγοντας για την αναστροφή της αντιπηκτικής δράσης του αναστολέα του...
Οι βήτα-αναστολείς μπορεί να αυξήσουν τα περιεγχειρητικά συμβάματα και τον κίνδυνο θνησιμότητας σε μη επιπλεγμένη υπέρταση Η περιεγχειρητική θεραπεία με βήτα-αναστολείς, σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα, μπορεί να συνδέεται με...
Πρώιμη έναρξη DAPT μειώνει τις επαναλαμβανόμενες νευρολογικές εκδηλώσεις πριν από ταχεία CEA Μεταξύ των ασθενών που υποβλήθησαν σε καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή, η έγκαιρη χορήγηση διπλής...
Η αντιυπερτασική αγωγή πριν τον ύπνο μειώνει τον κίνδυνο σακχαρώδους διαβήτη Οι ενήλικες με υπέρταση, οι οποίοι δεν έχουν διαβήτη έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για την ανάπτυξη διαβήτη,...
Η σεξουαλική δραστηριότητα δεν αυξάνει τον κίνδυνο ΟΕΜ Η σεξουαλική δραστηριότητα δεν φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο οξέος εμφράγματος...
Έξι μελέτες αξιολογούν την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην καρδιαγγειακή υγεία Από την τακτική έκθεση σε φυτοφάρμακα ή την ατμοσφαιρική ρύπανση έως καταστροφικά γεγονότα όπως οι...
Ο FDA ενέκρινε την τικαγρελόρη για μακροχρόνια χρήση μετά από ΟΣΣ Η AstraZeneca ανακοίνωσε ότι τα 60 mg του αντιαιμοπεταλιακού παράγοντα τικαγρελόρη δύο φορές ημερησίως έλαβαν...
Η τακτική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με αυξημένη αρτηριακή πίεση σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες Η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένη αρτηριακή πίεση (ΑΠ) σε υγιείς προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες...
Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ΟΕΜ Σε πρόσφατη αμερικανκή μελέτη οι ενήλικες ασθενείς που ελάμβαναν αναστολείς της αντλίας πρωτονίων...
Ανάλυση από τη μελέτη RE-LY: Μεταβολές της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με ΚΜ Οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) που λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτική αγωγή παρουσίασαν...
Η χρήση οπιοειδών σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση ΚΜ Χρήση οπιοειδών παρουσίασε ανεξάρτητη συσχέτιση με αυξημένο επιπολασμό κολπικής μαρμαρυγής (ΚΜ) σε μια...
Περισσότερα>>
ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΕ
NEW ESC Grants for ESC Congress, education and research
29 Ιανουαρίου 2016
H Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία προσφέρει υποτροφίες για την εκπαίδευση και...
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 2015-2016
5 Οκτωβρίου 2015
1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ειδικευομένων- 25-26 Σεπτεμβρίου 2015 Πατήστε εδώ για να...
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
4 Νοεμβρίου 2015
Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε το Εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2016 ...
36ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ -ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
29 Οκτωβρίου 2015
Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε το 36ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο. Για να...
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
16 Οκτωβρίου 2015
Αγαπητοί Συνάδελφοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του 36ου...
Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης
5 Οκτωβρίου 2015
13 Οκτωβρίου 2015- Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης
Προληπτικές Καρδιολογικές Εξετάσεις από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για ανασφάλιστους και παιδιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
28 Σεπτεμβρίου 2015
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς (29...
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 2015-2016
7 Σεπτεμβρίου 2015
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία οργανώνει διετείς κύκλους Επιμορφωτικών ...
Καρδιολογικές εξετάσεις από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
16 Ιουλίου 2015
Με αφορμή την οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας, η Ελληνική Καρδιολογική...
36o Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο- Παράταση Υποβολής Περιλήψεων
29 Μαΐου 2015
Νέα και τελική παράταση μέχρι τις 28 Ιουνίου 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
11 Ιουνίου 2015
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με το Οργανισμό Κοινωνικής...
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
18 Μαΐου 2015
Με την ευκαιρία της Παγκοσμίου Ημέρας κατά του Καπνίσματος -31 Μαΐου- η Ε.Κ.Ε....
ELECTRa (European Lead Extraction ConTRolled) Registry – Award
7 Μαΐου 2015
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το κέντρο της Καρδιολογικής Κλινικής του...
Παγκόσμια Ημέρα Καρδιακής Ανεπάρκειας- Δωρεάν Καρδιολογικός Έλεγχος
5 Μαΐου 2015
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων...
Free Registration to EUROCVP 2015 Congress in Rome
28 Απριλίου 2015
The WG on Pharmacology and Drug Therapy is happy to give to the Young Association of EACVI 50 free registrations to the Course All About Clinical...
36o Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο- Υποβολή Περιλήψεων
30 Μαρτίου 2015
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από σήμερα Δευτέρα 30/03/2015 ξεκινάει η υποβολή των...
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ESC CONGRESS 2015
27 Μαρτίου 2015
H Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία προσφέρει κάποιες δωρεάν έγγραφες για...
ESC CONGRESS 2015
23 Μαρτίου 2015
29 Aug 2015 - 02 Sep 2015 , London - United Kingdom Please browse through the...
World Heart Federation Members Webinar: CVD and the Development Agenda: Advocacy Toolkit- Wednesday 18 March, 16:00 Central European Time
17 Μαρτίου 2015
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν πληροφορίες για την παρακολούθηση ενός νέου...
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
24 Δεκεμβρίου 2014
Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιανουαρίου 2015...
Περισσότερα >>
cardiomap

 
als-video
Επίδειξη Σεμιναρίου ALS (Advanced Life Support- Εξειδικευμένη Υποστήριξη Ζωής) σε σεμινάριο στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με το ERC (European Resuscitation Council)
Πρόεδρος ΕΚΕ Ι. Καλλικάζαρος
Υπεύθυνος ALS Γ. Λάτσιος
 
 
Ποταμιάνου 6 11528 Αθήνα
Τηλ: 210 722 1633, 210 725 8003-8
Fax: 210 722 6139
 
facebook    twitter
 
    Sponsors
Powered: By Inspirit Graphics Studio