ΟΜAΔΑ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓIΑΣ & ΒΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Καρδιολόγος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.
EHRA Young EP National Ambassador

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.
Πρόεδρος ΟΕ Ηλεκτροφυσιολογίας & Βηματοδότησης
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο