Ομάδα Δράσης Γυναικών Καρδιολόγων για τις Γυναίκες

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία κατά το έτος 2019 προέβη στην δημιουργία της Ομάδας Δράσης Γυναικών Καρδιολόγων για τις Γυναίκες. Ο στόχος μας είναι η έγκαιρη ευαισθητοποίηση του γυναικείου πληθυσμού στη διάγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων, στην αναγνώριση των ιδιαίτερων κλινικών μορφών που παρατηρούνται στις γυναίκες και στην υποστήριξη της γυναίκας ασθενούς από την γυναίκα ιατρό που κατανοεί τις ιδιαιτερότητες του φύλου (νευροορμονικές μεταβολές, αυξημένες κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, ανατομικές διαφοροποιήσεις) μέσα σε μια κοινωνία υψηλών απαιτήσεων, ανταγωνιστικού ρυθμού και οικονομικής κρίσης.

ΓΥΝΑΙΚΑ & ΚΑΡΔΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2022 αποτελεί για την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της φροντίδας και της βελτίωσης της υγείας των…

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ, ΔΡΑΣΕ, ΖΗΣΕ

https://vimeo.com/686156504 8 γυναίκες επιστήμονες απαντούν σε 8 καίρια ερωτήματα για την Υγεία της Γυναίκας Η Γυναίκα αντιμετωπίζει προκλήσεις στην Υγεία της σε όλες τις ηλικιακές της φάσεις. Ξεκινώντας από την…

MEDIA

Κοινωνικές Δράσεις ΕΚΕ

Πρωτοβουλίες, κοινωνικά σποτ και ενέργειες συλλογικής δραστηριοποίησης
istock-628328284-e1487701172151-1600x887-1

Έτη Λειτουργίας

ΕΚΕ

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Καρδιολογική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1948 και ανεγράφη στα βιβλία των επιστημονικών σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το έτος 1950. Αρχικά τα ιδρυτικά μέλη της ήταν 28, ενώ σήμερα έχει εγγεγραμμένους 2200 περίπου καρδιολόγους με ειδικότητα. Στόχοι της Εταιρείας είναι:
Ιωάννης Κανακάκης

Ιωάννης Κανακάκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΕ

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία κατά το
έτος 2019 προέβη στην δημιουργία της Ομάδας
Δράσης Γυναικών Καρδιολόγων για τις
Γυναίκες. Ο στόχος μας είναι η έγκαιρη
ευαισθητοποίηση του γυναικείου πληθυσμού
στη διάγνωση και θεραπεία των
καρδιαγγειακών νοσημάτων, στην αναγνώριση
των ιδιαίτερων κλινικών μορφών που
παρατηρούνται στις γυναίκες και στην
υποστήριξη της γυναίκας ασθενούς από την
γυναίκα ιατρό που κατανοεί τις
ιδιαιτερότητες του φύλου (νευροορμονικές
μεταβολές, αυξημένες κοινωνικές και
οικογενειακές υποχρεώσεις, ανατομικές
διαφοροποιήσεις) μέσα σε μια κοινωνία
υψηλών απαιτήσεων, ανταγωνιστικού ρυθμού
και οικονομικής κρίσης.