Ομάδα Δράσης Γυναικών Καρδιολόγων για τις Γυναίκες

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία κατά το έτος 2019 προέβη στην δημιουργία της Ομάδας Δράσης Γυναικών Καρδιολόγων για τις Γυναίκες. Ο στόχος μας είναι η έγκαιρη ευαισθητοποίηση του γυναικείου πληθυσμού στη διάγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων, στην αναγνώριση των ιδιαίτερων κλινικών μορφών που παρατηρούνται στις γυναίκες και στην υποστήριξη της γυναίκας ασθενούς από την γυναίκα ιατρό που κατανοεί τις ιδιαιτερότητες του φύλου (νευροορμονικές μεταβολές, αυξημένες κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, ανατομικές διαφοροποιήσεις) μέσα σε μια κοινωνία υψηλών απαιτήσεων, ανταγωνιστικού ρυθμού και οικονομικής κρίσης.