Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2020

 

 

Τα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας  θα πραγματοποιηθούν 20-22 Φεβρουαρίου 2020 στο Ξενοδοχείο ΜΕΤ στη Θεσσαλονίκη.

  

 

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων ΟΕ 2020

 

Πληροφορίες για τις εκλογές των Πυρήνων των ΟΕ και ώρες εκλογών ανά ΟΕ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

 

 

Πρόσκληση προς τους καρδιολόγους όλης της Ελλάδας απευθύνει ο Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Ιωάννης Γουδέβενος και Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, να συμμετάσχουν στα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη στις 20-22 Φεβρουαρίου 2020.

  

_______________________________________________________________________________________________________

Για εκτύπωση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων για τα Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019 παρακαλώ πατήστε εδώ.

 _______________________________________________________________________________________________________

  

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΕ 

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2018

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2016

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2015

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2014

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2013

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2012

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2011