Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2021


Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του ΔΣ σας ενημερώνουμε ότι τα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας 2021 έχουν προγραμματιστεί για τις 13-15 Μαΐου στο Ξενοδοχείο
THE MET της Θεσσαλονίκης ακολουθώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θέτει η Πολιτεία.

Το ΔΣ σε συνεργασία με τους προέδρους των ΟΕ ετοίμασαν ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα βασισμένο σε σύγχρονες
τεχνικές, γνώσεις και εμπειρίες που αποκτήσαμε όλοι μας στη διάρκεια της πανδημίας.

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Για εκτύπωση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων για τα Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2020 παρακαλώ πατήστε εδώ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________


  

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΕ 

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2020

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2018

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2016

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2015

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2014

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2013

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2012

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2011