Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2021

 

 

Τα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας 2021 θα πραγματοποιηθούν 13-15 Μαΐου 2021 στη Θεσσαλονίκη.

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Για εκτύπωση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων για τα Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2020 παρακαλώ πατήστε εδώ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________


  

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΕ 

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2020

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2018

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2016

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2015

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2014

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2013

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2012

Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2011