Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Καρδιαγγειακής Απεικόνισης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2021

Ενότητες Συνεδρίου