Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Συγγενών Καρδιοπαθειών της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2021

Ενότητες Συνεδρίου