Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στα πλαίσια των σύγχρονων αναγκών και Ευρωπαϊκών απαιτήσεων, διεξάγει μια απλή καταγραφή του αριθμού των εισαγωγών στις Καρδιολογικές Κλινικές των Νοσοκομείων της χώρας, καθώς και την απογραφή των δυνατοτήτων παρακολούθησης των καρδιολογικών ασθενών στα Εξωτερικά ιατρεία. Επίσης καταγράφει τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην καθημερινή κλινική πράξη κατά την άσκηση του λειτουργήματος στα Νοσοκομεία.