Η προοπτική μελέτη PRESERVE-EF πραγματοποιείται κατόπιν πολυκεντρικής συνεργασίας 7 καρδιολογικών κλινικών της χώρας μας και την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας από τον Απρίλιο του 2014.
Η μελέτη διαπραγματεύεται την αναζήτηση ασθενών υψηλού κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο μεταξύ εκείνων με ιστορικό προσφάτου ή παλαιού εμφράγματος μυοκαρδίου εφόσον έχουν πλήρων επαναιματωθεί και διατηρούν διατηρημενη τη συστολική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας (κλάσμα εξώθησης >40%). Πρόκειται για μια μεγάλη κατηγορία ασθενών η οποία διατρέχει κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο αλλά υπάρχει πλήρης απουσία κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
Η μελέτη είναι ενταγμένη στο σύστημα κλινικών μελετών με κωδικό NCT02124018. Στην μελέτη συμμετέχουν οι 2 καρδιολογικές κλινικές του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών (Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Καθηγητές Χ. Στεφανάδης και Δ. Τούσουλης και Κ. Γκατζούλης, Π. Αρσένος – Καρδιολογικό Τμήμα, Διευθυντής Ι. Καλλικάζαρος, Επιμελητές Σ. Σιδερής και Ι. Σκιαδάς), η Β΄Καρδιολογική Κλινική του Ευαγγελισμού (Διευθυντής Α. Σιδέρης, Επιμελητής Μ. Εφραιμίδης), η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονικής (Καθηγητές Β. Βασιλικός και Ν. Φραγκάκης), η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ηρακλείου Κρήτης (Καθηγητής Ε. Σημαντηράκης) και η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική των Ιωαννίνων (Καθηγητές Κος Γουδέβενος και Π. Κοραντζόπουλος).