Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συμμετέχει στην καταγραφή για τη Χρόνια Ισχαιμική Καρδιαγγειακή Νόσο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας- EORP. Πρόκειται για μια διεθνή, προοπτική καταγραφή ασθενών με ιστορικό στεφανιαίας νόσου και/ ή περιφερικής αγγειοπάθειας με παρακολούθηση 3 ετών.
Κύριος στόχος της καταγραφής είναι η συγκέντρωση των χαρακτηριστικών των ασθενών με ιστορικό στεφανιαίας νόσου και περιφερικής αγγειοπάθειας σε ότι αφορά:

  1. τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
  2. το κλινικό προφίλ
  3. την αντιμετώπιση και την πρόγνωση, καθώς και τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ της εφαρμοζόμενης θεραπείας και των κατευθυντήριων οδηγιών
  4. τον καθορισμό παραγόντων βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης πρόγνωσης στους ασθενείς αυτούς

Υπεύθυνος καταγραφής κύριος Κ. Τσιούφης