Η Εφαρμογή των Κριτηρίων Καταλληλότητας στην Παραπομπή Διενέργειας Σπινθηρογραφήματος Αιμάτωσης Μυοκαρδίου (SPECT) στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έντονη συζήτηση για τη αυξανόμενη χρήση των αναίμακτων διαγνωστικών εξετάσεων στη σύγχρονη καρδιολογία που έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται αντίστοιχα και τα οικονομικά κόστη για τα συστήματα υγείας.1 Με σκοπό να ελεγχθούν αυτά τα κόστη και να κατευθυνθούν προς την βέλτιστη χρήση των απεικονιστικών εξετάσεων στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου είναι ανάγκη να καθοριστεί η σωστή χρήση των απεικονιστικών αυτών εξετάσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓIKO ΓΡΑΜΜΑ

  Γεώργιος Αθανασόπουλος Αν. Διευθυντής, Μονάδα Αναίμακτων Διαγνωστικών Μελετών, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Διευθυντής Σύνταξης Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης Ιωάννης Βασιλειάδης Διευθυντής Δ’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών, Αν. Διευθυντής Σύνταξης Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης Κωνσταντίνος Τσιούφης Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Δυσπλασίες στεφανιών αγγείων. Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας

Right Coronary artery to pulmonary artery fistula A coronary artery fistula is an abnormal communication between a coronary artery and one of the cardiac chambers or a great vessel, so bypassing the myocardial capillary network. They are usually discovered incidentally upon coronary angiography. Clinical manifestations are variable depending on the type of fistula, the severity of shunt, site of shunt, and presence of other cardiac condition.We report a 75-year-old woman […]

Πλοήγηση άρθρων