Γεώργιος Αθανασόπουλος
Αν. Διευθυντής, Μονάδα Αναίμακτων Διαγνωστικών Μελετών, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Διευθυντής Σύνταξης Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης

Ιωάννης Βασιλειάδης
Διευθυντής Δ’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών, Αν. Διευθυντής Σύνταξης Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης

Κωνσταντίνος Τσιούφης
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

PDF