Χτίζοντας ένα Σύνδρομο Lown- Ganong-Levine Μέσα από Μόνιμη Κολπική Μαρμαρυγή

  Ως «επιταχυνομένη ενδοκομβική αγωγή» (ΕΕΑ, accelerated AV nodal conduction) περιγράφεται μία παραλλαγή της πρώιμης κοιλιακής ενεργοποίησης (κύμα δέλτα) και χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη στο ΗΚΓ:1,2 α΄) Ενός διαστήματος P-Q < 0,12 δευτ. που, στην προοδευτικά επιταχυνομένη κολπική βηματοδότηση ελάχιστα ή καθόλου δεν επιμηκύνεται ενώ, ακόμη και στις υψηλότερες βηματοδοτικές συχνότητες (≥ 200/λ.) διατηρείται κολποκοιλιακή αγωγή 1:1. β΄) Ενός φυσιολογικού ή με σκελικόν αποκλεισμό (πάντα χωρίς κύμα δέλτα) συμπλέγματος QRS.

Kολπική Μαρμαρυγή Παλινόρθωση των στροφέων (Rotors)

  Πολύμορφη, πολυδύναμη, μυστηριακά άγνωστη, πεισματικά αμετανόητη, φόνισσα εμβολική, κλονίζει καρδιές και καρδιές σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. Περίπου 2,2 εκατομύρια ασθενών στις Η.Π.Α. και 4,5 εκ. στην Ευρώπη υποφέρουν από αυτή την αρρυθμία, είτε διαλειπόντως, είτε συνεχώς, με πορεία ανοδική.1 Σ’ αυτήν εδώ την ανασκόπηση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) περισσότερο μηχανιστικά, σύμφωνα με τις σύγχρονες βιβλιογραφικές υποδείξεις. Παράλληλα όμως, θα αναλύσουμε και τον ενδότερο ιοντικό της[…]

Μελέτη της Επίκτητης Torsade de Pointes με Αφορμή Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ταυτόσημης Αρρυθμίας από Μεθαδόνη

  Ιωάννης Κάνδυλας τ.Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Θριασίου Γ. Νοσοκομείου Ελευσίνας Ευαγγελίας Νάκου Ειδικευόμενη Καρδιολογικής Κλινικής Κωνσταντοπουλείου Γ. Νοσοκομείου Ν.Ιωνίας Νικόλαος Νικολάου Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Κωνσταντοπουλείου Γ. Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας Περίληψη Τo σύνδρομο LQT2 (:SLQT2) αποτελεί το 2ο μέλος της Kατηγορίας Romano – Ward που, μέχρι σήμερα, αριθμεί περί τα 15 μέλη με αντίστοιχες μεταλλάξεις. Η αντίστοιχη ηλεκτροφυσιολογική και κλινική έκφραση είναι η αρρυθμία Torsade de Pointes (TdP) που μπορεί να[…]

Συμβολή στη Μελέτη της Επίκτητης Επιμήκυνσης του Διαστήματος QT

Καρδιολογική Κλινική, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας   Ηλεκτρική, γονιδιακή και φαρμακολογική μελέτη του Συνδρόμου της επίκτητης επιμήκυνσης του διαστήματος QT και της επιπλοκής Torsade de Pointes. Εκτίθεται η κλινική και ,κυρίως, η γονιδιακή πολυμορφία των αντιστοίχων ευρημάτων, οι αρρυθμιογόνοι συντελεστές, τα ένοχα φάρμακα και η θεραπευτική προσέγγιση των φορέων του Συνδρόμου.