Πολύμορφη, πολυδύναμη, μυστηριακά άγνωστη, πεισματικά αμετανόητη, φόνισσα εμβολική, κλονίζει καρδιές και καρδιές σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. Περίπου 2,2 εκατομύρια ασθενών στις Η.Π.Α. και 4,5 εκ. στην Ευρώπη υποφέρουν από αυτή την αρρυθμία, είτε διαλειπόντως, είτε συνεχώς, με πορεία ανοδική.1 Σ’ αυτήν εδώ την ανασκόπηση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) περισσότερο μηχανιστικά, σύμφωνα με τις σύγχρονες βιβλιογραφικές υποδείξεις. Παράλληλα όμως, θα αναλύσουμε και τον ενδότερο ιοντικό της μηχανισμό, επειδή θεωρούμε πως η κατανόηση αυτού θα εισάγει ευκολώτερα στην αντίστοιχη φαρμακευτικήν αντιμετώπιση που, παρά τις αξιόλογες επεμβατικές μεθόδους, αποτελεί το κύριον όραμα όλων των ερευνητών.

PDF