Ως «επιταχυνομένη ενδοκομβική αγωγή» (ΕΕΑ, accelerated AV nodal conduction) περιγράφεται μία παραλλαγή της πρώιμης κοιλιακής ενεργοποίησης (κύμα δέλτα) και χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη στο ΗΚΓ:1,2 α΄) Ενός διαστήματος P-Q < 0,12 δευτ. που, στην προοδευτικά επιταχυνομένη κολπική βηματοδότηση ελάχιστα ή καθόλου δεν επιμηκύνεται ενώ, ακόμη και στις υψηλότερες βηματοδοτικές συχνότητες (≥ 200/λ.) διατηρείται κολποκοιλιακή αγωγή 1:1. β΄) Ενός φυσιολογικού ή με σκελικόν αποκλεισμό (πάντα χωρίς κύμα δέλτα) συμπλέγματος QRS.

PDF