Ιωάννης Κάνδυλας
τ.Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Θριασίου Γ. Νοσοκομείου Ελευσίνας

Ευαγγελίας Νάκου
Ειδικευόμενη Καρδιολογικής Κλινικής Κωνσταντοπουλείου Γ. Νοσοκομείου Ν.Ιωνίας

Νικόλαος Νικολάου
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Κωνσταντοπουλείου Γ. Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας

Περίληψη

Τo σύνδρομο LQT2 (:SLQT2) αποτελεί το 2ο μέλος της Kατηγορίας Romano – Ward που, μέχρι σήμερα, αριθμεί περί τα 15 μέλη με αντίστοιχες μεταλλάξεις. Η αντίστοιχη ηλεκτροφυσιολογική και κλινική έκφραση είναι η αρρυθμία Torsade de Pointes (TdP) που μπορεί να ξεσπάει σε αρκετά μεταλλαγμένα περιστατικά με δυνητική εξέλιξη σε κοιλιακή μαρμαρυγή/αιφνίδιο θάνατο. Στη συνέχεια, με την ευκαιρία δικής μας ενδιαφέρουσας περίπτωσης σε χρήστρια μεθαδόνης (Μ) και της μελέτης 22 ατόμων με ισχυρή υποκαλιαιμία, προσπαθούμε να αναλύσουμε τον μηχανισμό και την πρόληψη της αρρυθμίας.

PDF