Πρόκειται για ασθενή ηλικίας 92 ετών με ιστορικό σοβαρής, ασυμπτωματικής, λόγω και του χαμηλού επιπέδου των καθημερινών δραστηριοτήτων του, στένωσης αορτικής βαλβίδας και συνοδό μεταστενωτική διάταση αορτής γνωστές από επταετίας και υπέρτασης υπό αγωγή.

PDF