Διαφοροδιαγνωστική Προσέγγιση Υπερτροφίας της Αριστερής Κοιλίας σε μία Ηλικιωμένη Ασθενή

  Η υπερτροφία εκδηλώνεται είτε στα πλαίσια νόσων που προσβάλλουν το μυοκάρδιο είτε δευτεροπαθώς μετά από υπερφόρτιση πίεσης της αριστερής κοιλίας. Μελέτες έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη καρδιακής1-4 και εγκεφαλικής5 νοσηρότητας και θνητότητας, ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου. Η ανακάλυψη του αιτίου της υπερτροφίας θα καθορίσει και το θεραπευτικό σχεδιασμό, αποτελεί όμως πολλές φορές πρόκληση ειδικά σε περιπτώσεις όπου στον ίδιο ασθενή συνυπάρχουν παραπάνω από[…]

Ενδοτοιχωματικό Αιμάτωμα Αορτής σε Ασθενή με Σοβαρή Στένωση της Αορτικής Βαλβίδας και Μεταστενωτική Διάταση

Πρόκειται για ασθενή ηλικίας 92 ετών με ιστορικό σοβαρής, ασυμπτωματικής, λόγω και του χαμηλού επιπέδου των καθημερινών δραστηριοτήτων του, στένωσης αορτικής βαλβίδας και συνοδό μεταστενωτική διάταση αορτής γνωστές από επταετίας και υπέρτασης υπό αγωγή.

Δυσλειτουργία Βιοπροσθετικής Αορτικής Βαλβίδας

Πρόκειται για άντρα 72 ετών, με ιστορικό εμφύτευσης βιοπροσθετικής βαλβίδας τύπου Hancock II porcine 21mm στην θέση της αορτικής και συνοδό αορτοστεφανιαία παράκαμψη με τοποθέτηση αριστερής έσω μαστικής αρτηρίας στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο και φλεβικού μοσχεύματος στον πρώτο επιχείλιο κλάδο.