Η Τριδιάστατη Υπερηχο-καρδιογραφία στην Aνεπάρκεια Mιτροειδούς Bαλβίδας

  Αντώνιος Δεστούνης Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ) Παναγιώτης Ζάχος Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ) Νέαρχος Κασινός Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ) Αναστάσιος-Θεοδόσης Γεωργιλάς Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ) Δημήτριος Μπελντέκος Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ) Περίληψη Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη της τρισδιάστατης (3D) ηχωκαρδιογραφίας ως αναγκαίου πλέον εργαλείου στην διερεύνηση και αντιμετώπιση ικανού αριθμού ασθενών με σημαντική[…]

Ενδοτοιχωματικό Αιμάτωμα Αορτής σε Ασθενή με Σοβαρή Στένωση της Αορτικής Βαλβίδας και Μεταστενωτική Διάταση

Πρόκειται για ασθενή ηλικίας 92 ετών με ιστορικό σοβαρής, ασυμπτωματικής, λόγω και του χαμηλού επιπέδου των καθημερινών δραστηριοτήτων του, στένωσης αορτικής βαλβίδας και συνοδό μεταστενωτική διάταση αορτής γνωστές από επταετίας και υπέρτασης υπό αγωγή.

Δυσλειτουργία Βιοπροσθετικής Αορτικής Βαλβίδας

Πρόκειται για άντρα 72 ετών, με ιστορικό εμφύτευσης βιοπροσθετικής βαλβίδας τύπου Hancock II porcine 21mm στην θέση της αορτικής και συνοδό αορτοστεφανιαία παράκαμψη με τοποθέτηση αριστερής έσω μαστικής αρτηρίας στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο και φλεβικού μοσχεύματος στον πρώτο επιχείλιο κλάδο.