Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Με την παρούσα επικοινωνία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια δυσάρεστη εξέλιξη, που επήλθε στην αξιολόγηση της Αγγλόφωνης Έκδοσης του Περιοδικού της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Hellenic Journal of Cardiology.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Διεθνούς Εταιρείας Clarivate που διαχρονικά παρακολουθεί την δεοντολογική τήρηση των κανονισμών έκδοσης των περιοδικών, το Hellenic Journal of Cardiology βρίσκεται στην λίστα των 21 Διεθνών Επιστημονικών περιοδικών που δέχτηκε αναστολή απόδοσης συντελεστή απήχησης (impact factor) για το 2021.

Το ΔΣ σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 3 Ιουλίου, αφού ενημερώθηκε από τον αρχισυντάκτη Καθ. Δ. Τούσουλη αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να αναλάβει το ΔΣ άμεσα την ευθύνη έκδοσης του αγγλόφωνου περιοδικού της ΕΚΕ Hellenic Journal of Cardiology μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Εκδότη Σύνταξης.
2. Να επισπεύσει τις διαδικασίες επιλογής νέου Συντάκτη που ούτως ή άλλως ευρίσκονται σε εξέλιξη από την αρχή του χρόνου.
3. Να διερευνήσει, επικοινωνώντας με τον Elsevier εκδοτικό οίκο που έχει την ευθύνη έκδοσης του περιοδικού και την εταιρεία Clarivate τους λόγους που οδήγησαν στη δυσμενή για το περιοδικό αυτή εξέλιξη.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τα Μέλη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ότι όλες οι κινήσεις και αποφάσεις του ΔΣ πηγάζουν από το Καταστατικό και αδιαπραγμάτευτος σκοπός όλων των ενεργειών μας είναι η διατήρηση του κύρους της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και των Μελών της.