Μη Συμπαγές Μυοκάρδιο: Ένας Ξεχωριστός Φαινότυπος με Γενετική Ετερογένεια; Νεώτερα Δεδομένα

  Το Μη Συμπαγές Μυοκάρδιο της Αριστερής Κοιλίας (ΜΣΜΑΚ) έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια από τη στιγμή που η διάγνωσή του, που ετίθετο σε πολύ περιορισμένη βάση, ξέφυγε από τα στενά όρια της παθολογοανατομικής μελέτης και αναγνωρίσθηκε ευρέως ως μυοκαρδιοπάθεια.1,2 Μάλιστα, ο μεγάλος αριθμός πρόσφατων δημοσιεύσεων αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον ως προς αυτόν τον εντυπωσιακό φαινότυπο.3 To ΜΣΜΑΚ αποτελεί μία ανατομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται[…]

Πρέπει να αναζητήσουμε τη λογική

Η χώρα μας όπως και ο υπόλοιπος Κόσμος βιώνει την επέλαση της πανδημίας από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2. Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τη Πολιτεία να λάβει δραστικά μέσα όχι μόνο περιορισμού της κυκλοφορίας του πληθυσμού με σκοπό τη μέγιστη δυνατή μείωση μεταδοτικότητας του ιού, αλλά και επέβαλε ειδικούς σχεδιασμούς στη χωροταξία των Δημόσιων Νοσοκομείων για ν’ αυξηθούν οι κλίνες ΜΕΘ και να διατεθούν θάλαμοι απλής νοσηλείας για επιβεβαιωμένα η ύποπτα κρούσματα.[…]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΜΙΑ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

  Η κολπική λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας (ΑΜΒ) αποτελεί μια μορφή λειτουργικής ΑΜΒ, η οποία δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία και αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας, αλλά σε αναδιαμόρφωση και διάταση του αριστερού κόλπου λόγω χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής. Η διάταση του μιτροειδικού δακτυλίου θεωρείται ως ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός, όμως φαίνεται ότι και οι γλωχίνες, σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο υποβαλβιδικό μηχανισμό, παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη σημαντικής ΑΜΒ. Υπάρχουν αρκετές διαφορές[…]

Συγγενείς Ανωμαλίες Στεφανιαίων Αρτηριών

Οι ανωμαλίες έκφυσης των στεφανιαίων αγγείων αποτελούν μία ασυνήθη ανατομική οντότητα, που η ανακάλυψη τους αποτελεί άλλοτε τυχαίο εύρημα, ενίοτε όμως εκδηλώνεται δραματικά με αιφνίδιο θάνατο, συνηθέστερα σε νεαρούς αθλητές.