Οι ανωμαλίες έκφυσης των στεφανιαίων αγγείων αποτελούν μία ασυνήθη ανατομική οντότητα, που η ανακάλυψη τους αποτελεί άλλοτε τυχαίο εύρημα, ενίοτε όμως εκδηλώνεται δραματικά με αιφνίδιο θάνατο, συνηθέστερα σε νεαρούς αθλητές.

PDF