Το Μη Συμπαγές Μυοκάρδιο της Αριστερής Κοιλίας (ΜΣΜΑΚ) έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια από τη στιγμή που η διάγνωσή του, που ετίθετο σε πολύ περιορισμένη βάση, ξέφυγε από τα στενά όρια της παθολογοανατομικής μελέτης και αναγνωρίσθηκε ευρέως ως μυοκαρδιοπάθεια.1,2 Μάλιστα, ο μεγάλος αριθμός πρόσφατων δημοσιεύσεων αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον ως προς αυτόν τον εντυπωσιακό φαινότυπο.3 To ΜΣΜΑΚ αποτελεί μία ανατομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από προεξέχουσες μυοκαρδιακές δοκιδώσεις και βαθιές εντομές ενδιάμεσα αυτών, οι οποίες εκτείνονται από την κοιλότητα της αριστερής κοιλίας (ΑΚ) μέχρι τα τοιχώματα αυτής.

PDF