Η κολπική λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας (ΑΜΒ) αποτελεί μια μορφή λειτουργικής ΑΜΒ, η οποία δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία και αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας, αλλά σε αναδιαμόρφωση και διάταση του αριστερού κόλπου λόγω χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής. Η διάταση του μιτροειδικού δακτυλίου θεωρείται ως ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός, όμως φαίνεται ότι και οι γλωχίνες, σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο υποβαλβιδικό μηχανισμό, παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη σημαντικής ΑΜΒ. Υπάρχουν αρκετές διαφορές στην υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της κολπικής από την κλασσική λειτουργική ΑΜΒ, οι οποίες αναδεικνύονται πληρέστερα με την τριδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία, ενώ η εμφάνιση σημαντικής ΑΜΒ επιβαρύνει την πρόγνωση, ιδιαίτερα των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό καθώς πρόκειται για μία ομάδα ασθενών που γενικότερα υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται. Τέλος, ειδική θεραπεία δεν υπάρχει προς το παρόν και φαίνεται ότι η πλέον κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση είναι η πρόληψη της διάτασης του αριστερού κόλπου και η πρώιμη αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής.

PDF