Ανεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδας: Από την Διαγνωστική Πρόκληση στην Δύσκολη Θεραπευτική Επιλογή

Η λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας (ΑΜΒ) συμβαίνει σε δομικά φυσιολογική μιτροειδή βαλβίδα, ως αποτέλεσμα διάτασης ή δυσλειτουργίας του μιτροειδικού δακτυλίου και δέσμευσης των γλωχίνων, κυρίως λόγω δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας (ΑΚ). Η λειτουργική ΑΜΒ είναι συνήθως χαμηλού όγκου, συχνά ασυμπτωματική και ανιχνεύσιμη μόνο μέσω έγχρωμου Doppler. Η σταδιοποίηση της λειτουργικής ΑΜΒ είναι συχνά δύσκολη επειδή τα ανιχνεύσιμα από την Doppler υπερηχοκαρδιογραφία σημεία σοβαρής ΑΜΒ σπάνια είναι παρόντα και η ποσοτικοποίηση[…]

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

  Η στένωση αορτικής βαλβίδας αποτελεί μια νόσο με επιδημικό χαρακτήρα στον ανεπτυγμένο κόσμο, με την σοβαρή συμπτωματική αορτική στένωση να αποτελεί απόλυτη ένδειξη για αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Ωστόσο, τα δεδομένα για την βέλτιστη επιλογή ανάμεσα σε χειρουργική και διακαθετηριακή αντικατάσταση παραμένουν αντιφατικά. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο αριθμός ασθενών που υπόκεινται σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας έχει αυξηθεί, με παράλληλη μείωση πρώιμης μετεπεμβατικής θνητότητας. Η αύξηση των επεμβάσεων δεν αφορά[…]

Δευτερογενής πρόληψη ασθενών που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Η φροντίδα του ασθενή που έχει υποβληθεί σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη απαιτεί μία πολυπαραγοντική προσέγγιση για την πρόληψη της προόδου της νόσου, συμπεριλαμβανομένης φαρμακευτικής παρέμβασης και αλλαγής τρόπου ζωής. Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει νέα υπολιπιδαιμικά και αντιδιαβητικά φάρμακα, που εξασφαλίζουν ένα σταθερό όφελος στην νόσο των εγγενών στεφανιαίων αγγείων και στις καρδιαγγειακές εκβάσεις.