Η φροντίδα του ασθενή που έχει υποβληθεί σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη απαιτεί μία πολυπαραγοντική προσέγγιση για την πρόληψη της προόδου της νόσου, συμπεριλαμβανομένης φαρμακευτικής παρέμβασης και αλλαγής τρόπου ζωής. Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει νέα υπολιπιδαιμικά και αντιδιαβητικά φάρμακα, που εξασφαλίζουν ένα σταθερό όφελος στην νόσο των εγγενών στεφανιαίων αγγείων και στις καρδιαγγειακές εκβάσεις.

PDF