Η λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας (ΑΜΒ) συμβαίνει σε δομικά φυσιολογική μιτροειδή βαλβίδα, ως αποτέλεσμα διάτασης ή δυσλειτουργίας του μιτροειδικού δακτυλίου και δέσμευσης των γλωχίνων, κυρίως λόγω δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας (ΑΚ). Η λειτουργική ΑΜΒ είναι συνήθως χαμηλού όγκου, συχνά ασυμπτωματική και ανιχνεύσιμη μόνο μέσω έγχρωμου Doppler. Η σταδιοποίηση της λειτουργικής ΑΜΒ είναι συχνά δύσκολη επειδή τα ανιχνεύσιμα από την Doppler υπερηχοκαρδιογραφία σημεία σοβαρής ΑΜΒ σπάνια είναι παρόντα και η ποσοτικοποίηση εμποδίζεται από ασύμφωνες κατευθυντήριες οδηγίες. Οι περισσότερες μελέτες παρατήρησης έδειξαν ανεξάρτητη συσχέτιση μεταξύ δραστικού στομίου παλινδρόμησης (EROA)≥ 20  mm2  και θνητότητας. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η λειτουργική ΑΜΒ συμβάλλει στην φτωχή πρόγνωση ή απλά συνοδεύει την προχωρημένη δυσλειτουργία της ΑΚ. Η σύγχυση ενισχύθηκε από τα ασύμφωνα αποτελέσματα χειρουργικών και πιο πρόσφατα διακαθετηριακών κλινικών μελετών για την αντιμετώπιση της λειτουργικής ΑΜΒ.

PDF