Συμφωνία (Consensus) Ειδικών για την Ορθολογική Χορήγηση των Αναστολέων της PCSK9

  Η proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) είναι μία πρωτεΐνη που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών αφού έχει την ικανότητα να δεσμεύει και να επιταχύνει την αποικοδόμηση των LDL υποδοχέων ενδοκυττάρια, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανακύκλωσής τους στην επιφάνεια του ηπατοκυττάρου και την αύξηση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης στο πλάσμα.

Οξεία Μυοκαρδίτιδα: Καθιερωμένες και Νεότερες Θεραπευτικές Επιλογές

  Μυοκαρδίτιδα ορίζεται η φλεγμονώδης προσβολή του μυοκαρδίου που οφείλεται σε διάφορους λοιμώδεις και μη λοιμώδεις παράγοντες και διαγιγνώσκεται με καθορισμένα ιστολογικά, ανοσοϊστοχημικά και ανοσολογικά κριτήρια. Όταν η μυοκαρδίτιδα συνοδεύεται από δυσλειτουργία του μυοκαρδίου τότε περιγράφεται ως ‘φλεγμονώδης μυοκαρδιοπάθεια’.