Μυοκαρδίτιδα ορίζεται η φλεγμονώδης προσβολή του μυοκαρδίου που οφείλεται σε διάφορους λοιμώδεις και μη λοιμώδεις παράγοντες και διαγιγνώσκεται με καθορισμένα ιστολογικά, ανοσοϊστοχημικά και ανοσολογικά κριτήρια. Όταν η μυοκαρδίτιδα συνοδεύεται από δυσλειτουργία του μυοκαρδίου τότε περιγράφεται ως ‘φλεγμονώδης μυοκαρδιοπάθεια’.

PDF