Καρδιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Ά Καρδιολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα

PDF