Μονάδα Υπέρτασης και Μονάδα Περιφερικών Αγγείων, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

PDF