Ανάλυση Υποομάδων με Ειδική Αναφορά στη Δράση των Νέων απο του Στόματος Αντιπηκτικών στην Κολπική Μαρμαρυγή

Καρδιολογική Κλινική ΠΠΓΝ Ιωαννίνων, A’ Καρδιολογική Κλινική Θεραπευτηρίου Υγεία, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ασθενής με Κολπική Μαρμαρυγή υπό Ριβαροξαμπάνη και Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου

  Στην Ελλάδα περίπου 150.000 κάτοικοι έχουν γνωστή κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) και περίπου 8-10.000 παρουσιάζουν οξύ έμφραγμα του μυο- καρδίου (ΟΕΜ) με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI) ετησίως.1,2 Περίπου 3% των ασθενών που παρουσιάζονται με ΟΕΜ έχει γνωστή ΚΜ3,4 και το 1/3 απ αυτούς λαμβάνει αντιπηκτικά, συνήθως ανταγωνιστές βιταμίνης Κ (ΑΒΚ),4 και με αυξητική τάση τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά (ΝΑΣΑ) όπως δαμπιγκατράνη, ριβαροξαμπάνη, απιξαμπάνη και ενδοξαμπάνη. Η μελέτη[…]

Ασθενής με Μηχανική Βαλβίδα και Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου

  Πληροφορίες για την διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με μηχανικές καρδιακές βαλβίδες που παρουσιάζονται με έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI) απουσιάζουν τόσο για την οξεία όσο και μετά την επέμβαση περίοδο.1,2 H πλειοψηφία των δεδομένων για τη περι- και μετ-επεμβατική διαχείριση του συνδυασμού αντιπηκτικής και διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, γνωστής ως «τριπλής», αναφέρεται συνήθως σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική. Περιγράφουμε περιστατικό[…]

Ανίχνευση Κολπικής Μαρμαρυγής σε Ασθενείς με Κρυπτογενές Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Κείμενο Ομοφωνίας της Ελληνικής Νευρολογικής Εταρείας, της Ομάδας Εργασίας των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας & της

  Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΙΑΕΕ), τα οποία συνοδεύονται με σημαντική νευρολογική βαρύτητα και μεγάλη θνησιμότητα. Η έγκαιρη ανίχνευσή της ΚΜ είναι σημαντική για την δευτερογενή πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων και συνεπώς για τη συνολική πρόγνωση του ασθενούς. Σύγχρονες μελέτες καταδεικνύουν, ότι η πιθανότητα καταγραφής ΚΜ μετά από επαναλαμβανόμενα ΗΚΓ και τοποθέτηση 24ωρου Holter ρυθμού κατά την οξεία φάση του ΑΕΕ κυμαίνεται[…]

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

  Η στένωση αορτικής βαλβίδας αποτελεί μια νόσο με επιδημικό χαρακτήρα στον ανεπτυγμένο κόσμο, με την σοβαρή συμπτωματική αορτική στένωση να αποτελεί απόλυτη ένδειξη για αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Ωστόσο, τα δεδομένα για την βέλτιστη επιλογή ανάμεσα σε χειρουργική και διακαθετηριακή αντικατάσταση παραμένουν αντιφατικά. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο αριθμός ασθενών που υπόκεινται σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας έχει αυξηθεί, με παράλληλη μείωση πρώιμης μετεπεμβατικής θνητότητας. Η αύξηση των επεμβάσεων δεν αφορά[…]