Πληροφορίες για την διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με μηχανικές καρδιακές βαλβίδες που παρουσιάζονται με έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI) απουσιάζουν τόσο για την οξεία όσο και μετά την επέμβαση περίοδο.1,2 H πλειοψηφία των δεδομένων για τη περι- και μετ-επεμβατική διαχείριση του συνδυασμού αντιπηκτικής και διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, γνωστής ως «τριπλής», αναφέρεται συνήθως σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική. Περιγράφουμε περιστατικό με μηχανική βαλβίδα που παρουσιάσθηκε με STEMI και αναλύουμε τον τρόπο αντιμετώπισης με εστίαση στη διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής στη οξεία και μετά την επέμβαση περίοδο.

PDF