Παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους, τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου και συγκαταλέγονται ανάμεσα στις κυρίαρχες αιτίες αναπηρίας, παγκοσμίως. Η γήρανση του πληθυσμού, το διαρκές άγχος, η οικονομική ύφεση και οι αλλαγές του τρόπου ζωής, αποτελούν τους καθοριστικότερους παράγοντες αύξησης της επίπτωσης και του επιπολασμού της νόσου. Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τα καρδιαγγειακά νοσήματα αναμένεται να λάβουν την 1η και 2η θέση στη σειρά κατάταξης των χρόνιων νοσημάτων με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, μέχρι το 2030. Μεταξύ αυτών, το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 60%, των χαμένων ετών ζωής λόγω ανικανότητας (Disability-Adjusted Life Years – DALYs), συγκριτικά με τα υπόλοιπα καρδιαγγειακά νοσήματα.

PDF