Μοντέλο Εκτίμησης 10-ετούς Κινδύνου Θανατηφόρων Καρδιαγγειακών Επεισοδίων σε Ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο: Μελέτη Greecs.

  Παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους, τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου και συγκαταλέγονται ανάμεσα στις κυρίαρχες αιτίες αναπηρίας, παγκοσμίως. Η γήρανση του πληθυσμού, το διαρκές άγχος, η οικονομική ύφεση και οι αλλαγές του τρόπου ζωής, αποτελούν τους καθοριστικότερους παράγοντες αύξησης της επίπτωσης και του επιπολασμού της νόσου. Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του Παγκόσμιου[…]