Αξιοπιστία του HellenicSCORE (ανα-βαθμονόμηση του ESC SCORE) Σχετικά με τον Δεκαετή Κίνδυνο Θανατηφόρων Καρδιαγγειακών Παθήσεων στην Ελλάδα

  Yπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη δεικτών που υπολογίζουν τον εξατομικευμένο κίνδυνο ανάπτυξης επεισοδίου καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ). Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες (2012) για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, αναγνώρισε τη σημασία της αξιολόγησης του κινδύνου μέσω βαθμονόμησης του κινδύνου (risk scores), όπως πχ η βαθμονόμηση του ESC SCORE (Systematic COronary Risk Estimation). Ωστόσο, μεγάλη συζήτηση έχει γίνει σχετικά με την αξιοπιστία των εν λόγω[…]

Συμφωνία (Consensus) Ειδικών για την Ορθολογική Χορήγηση των Αναστολέων της PCSK9

  Η proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) είναι μία πρωτεΐνη που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών αφού έχει την ικανότητα να δεσμεύει και να επιταχύνει την αποικοδόμηση των LDL υποδοχέων ενδοκυττάρια, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανακύκλωσής τους στην επιφάνεια του ηπατοκυττάρου και την αύξηση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης στο πλάσμα.

Συμφωνία (Consensus) Ειδικών για την Αντιμετώπιση της Δυσλιπιδαιμίας σε Ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο

  Η αθηροσκλήρωση είναι μια χρόνια εξελικτική διαδικασία που μπορεί να προσβάλει όλες τις αρτηρίες του ανθρώπινου οργανισμού. Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση αθηρωματικών πλακών στον έσω χιτώνα των αρτηριών που οδηγούν προοδευτικά σε στένωση του αυλού του αγγείου. Η χρόνια αυτή διαδικασία μπορεί να επιπλακεί από την εμφάνιση οξέων συμβάντων με βασικό παθογενετικό μηχανισμό τη ρήξη ή τη διάβρωση της αθηρωματικής πλάκας με επακόλουθο την εμφάνιση θρόμβωσης και την αιφνίδια,[…]

Μοντέλο Εκτίμησης 10-ετούς Κινδύνου Θανατηφόρων Καρδιαγγειακών Επεισοδίων σε Ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο: Μελέτη Greecs.

  Παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους, τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου και συγκαταλέγονται ανάμεσα στις κυρίαρχες αιτίες αναπηρίας, παγκοσμίως. Η γήρανση του πληθυσμού, το διαρκές άγχος, η οικονομική ύφεση και οι αλλαγές του τρόπου ζωής, αποτελούν τους καθοριστικότερους παράγοντες αύξησης της επίπτωσης και του επιπολασμού της νόσου. Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του Παγκόσμιου[…]