Καρδιολογική Κλινική, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Α΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

PDF