Διαγνωστική Προσέγγιση Συμπτωματικής ή Ασυμπτωματικής Ανευρυσματικής Διάτασης Στεφανιαίων Αγγείων. Παρουσίαση Περιστατικού και Πενταετής Αγγειογραφική Παρακολούθηση

Καρδιολογική Κλινική, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Α΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών