Δημήτριος Αλεξόπουλος
Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αττικόν

Κωνσταντίνος Κατωγιάννης
Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αττικόν

Δανάη Σφάντου
Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αττικόν

PDF