Σύνθετη Αντιαιμοπεταλιακή Αγωγή: Έχει Ρόλο;

  Δημήτριος Αλεξόπουλος Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αττικόν Κωνσταντίνος Κατωγιάννης Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αττικόν Δανάη Σφάντου Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αττικόν