Ευγενία Τσαγκαλίδου
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου

Θεοδώρα Μπάμπαλη
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Γιάννης Γουδέβενος
Καρδιοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Αφροδίτη Τζίφα
Παίδων Μητέρα

Περίληψη

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων (ΣΚΕ) α-ποτελούν μια χρόνια νόσο και η κατάλληλη παρακολούθηση στα χέρια ειδικών αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη ενός καλού μακροχρόνιου αποτελέσματος αναγνωρίζοντας τις ειδικές και υψηλής ποικιλομορφίας επιπλοκές έγκαιρα. Όλοι οι ενήλικες με συγγενείς καρδιοπάθειες πρέπει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους να εξεταστούν σε εξειδικευμένο κέντρο, επιτρέποντας στους ειδικούς γιατρούς των ΣΚΕ να καθο-ρίσουν το κατάλληλο επίπεδο φροντίδας- ειδική φροντίδα σε εξειδικευμένο κέντρο, μοιρασμένη φροντίδα μεταξύ ενός εξειδικευμένου κέντρου και ενός γενικού καρδιολογικού κέντρου, ή φροντίδα σε μη εξειδικευμένες καρδιολογικές κλινικές με άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα, όταν αυτό απαιτείται καθώς και ικανά μεσοδιαστήματα παρακολούθησης για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

PDF